Du er her: ForsidePlanerKommuneplan 2013Kapitel 7 - Miljø og Teknik

Kapitel 7 - Miljø og Teknik

Kommuneplan 2013 - Kapitel 7 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Se også ...

Dette kapitel samler op på en række plan-temaer inden for miljø og teknik, der går på tværs af den struktur, kommuneplanen er bygget op på. Temaer som tekniske anlæg eller støj har både relevans i centerbyerne, landsbyerne og i det åbne land, men der gælder forskellige retningslinjer og rammer afhængigt af omgivelserne.

I dette kapitel samles der op på de miljømæssige og tekniske temaer, og de planmæssige udfordringer beskrives. Mere konkrete retningslinjer eller rammebestemmelser findes i de relevante afsnit; byer, landsbyer og det åbne land.

Kapitlet redegør for følgende:

 • VVM anlæg
 • Klimatilpasning
 • Vindmøller
 • Energi og forsyning
 • Biogasanlæg
 • Højspændings- og naturgasnet
 • Telemaster
 • Affald
 • Støj
 • Jord
 • Spildevand
 • Drikkevand