Du er her: ForsidePlanerKommuneplan 2013Kapitel 7 - Miljø og Teknik

Kapitel 7 - Miljø og Teknik

Kommuneplan 2013 - Kapitel 7 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Se også ...

Dette kapitel samler op på en række plan-temaer inden for miljø og teknik, der går på tværs af den struktur, kommuneplanen er bygget op på. Temaer som tekniske anlæg eller støj har både relevans i centerbyerne, landsbyerne og i det åbne land, men der gælder forskellige retningslinjer og rammer afhængigt af omgivelserne.

I dette kapitel samles der op på de miljømæssige og tekniske temaer, og de planmæssige udfordringer beskrives. Mere konkrete retningslinjer eller rammebestemmelser findes i de relevante afsnit; byer, landsbyer og det åbne land.

Kapitlet redegør for følgende:

  • VVM anlæg
  • Klimatilpasning
  • Vindmøller
  • Energi og forsyning
  • Biogasanlæg
  • Højspændings- og naturgasnet
  • Telemaster
  • Affald
  • Støj
  • Jord
  • Spildevand
  • Drikkevand