Du er her: ForsidePolitikker og strategierPolitik og demokratiKommunikationspolitik

Kommunikationspolitik

Faxe Kommunes kommunikationspolitik skal sikre god kommunikation.

Formål

Faxe Kommunes kommunikationspolitik skal sikre god kommunikation. Den er et fælles udgangspunkt, der skal fokusere og koordinere kommunens interne og eksterne kommunikation. Det gælder både når Faxe Kommune selv kommunikerer og når andre tager kontakt til kommunen. Politikken gælder for alle områder. Også den lokale kommunikation i kommunens centre og institutioner. Den udmøntes i en kommunikationsstrategi, med delstrategier og værktøjskasse.

Ansvar

Faktaboks

Faxe Kommunes pressehåndtering
 • Alle medarbejdere i Faxe Kommune kan udtale sig til pressen om faktuelle forhold, indenfor eget ansvarsområde
 • Det er primært kommunens borgmester, udvalgsformænd, direktion og chefgruppe, som giver vurderinger og kommentarer på kommunens vegne.

 • Det er kun politikere, som kan udtale sig om politik Desuden gælder de almindelige regler om ytringsfrihed og tavshedspligt. Også i samarbejdet med pressen.

God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation.

Faxe Kommunes kommunikation er et fælles ansvar:

 • Hver medarbejder skal, som en naturlig del af sit arbejde, tage ansvar for at sikre en god kommunikationskultur
 • Alle medarbejdere med ledelsesansvar skal;
  - Tænke kommunikation ind i alle processer, opgaver og beslutninger
  - Formidle centrale budskaber lokalt 
  - Håndtere pressen professionelt

Kommunikation i Faxe Kommune

Faxe Kommunes kommunikation har to funktioner:

 • Det er en kommunal kerneopgave. En service på lige fod med andre ydelser
 • Det er et redskab, som skal understøtte kommunens virksomhed, resultater og udvikling

Alle medarbejdere kommunikerer. Kommunikation skal opfattes bredt - fra ord og tonefald til kropssprog og engagement.

Principper for god kommunikation

Faxe Kommunes principper for god kommunikation følger kommunens værdisæt:

Vi går i dialog og skaber resultater

 • Vi sætter modtageren i centrum og møder dem, hvor de er
 • Vi arbejder bevidst med valg af afsender, budskaber, målgrupper, medier og kanaler
 • Vi gør os umage; måler, evaluerer og udvikler kommunens kommunikation

Vi viser tillid og tager ansvar

 • Vi gør, hvad vi siger – og vi siger, hvad vi gør
 • Vi lytter og kommunikerer troværdigt og serviceorienteret 
 • Vi giver al information rettidigt og i rette rækkefølge

Vi har helheden i fokus og kerneopgaven for øje

 • Vi er ambassadører for kommunen, både i og udenfor arbejdstid
 • Vi har øje for Faxe Kommunes image i al kommunikation og ageren
 • Vi bruger en ensartet designlinje som fælles visuel identitet

Faxe Kommunes kommunikationspolitik (PDF-fil åbner i nyt vindue)