Du er her: ForsideKonflikt 2018

Konflikt 2018

Her kan du læse mere om den eventuelt forestående konflikt. I Faxe Kommune er der både varslet strejke og lockout.

SENESTE NYT: Forligsmanden har natten til onsdag den 18. marts besluttet at udskyde arbejdsstandsningen med to uger.
Det betyder, at en strejke først kan blive aktuel fra den 6. maj, og en lockout fra den 12. maj. Hvis forligsmanden  beslutter, at forhandlingerne er definitivt afsluttet, så kan en storkonflikt begynde på femtedagen efter en sådan udmelding. Det vil sige, at storkonflikten - både strejke og lockout - kan begynde samtidig, fem dage efter de sammenbrudte forhandlinger. 

Strejke

Hvis der ikke bliver fundet aftale om overenskomst i forligsinstitutionen, er der varslet strejke på en række områder fra den 6. maj (obs - ny dato efter forligsmandens anden udsættelse). Det omfatter cirka 700 ansatte i kommunen.

I Faxe Kommune vil det især ramme ældreområdet.
Her er det sygeplejerskerne, social- og sundhedsassistenter og hjælpere samt ernæringsassistenterne i køkkenerne, som har varslet strejke.

Også dagplejen og sundhedsplejerskerne har varslet strejke fra den 6. maj.

Læs mere om nødberedskabet inden for ældreområdet her:

Information om ændringer i tilfælde af konflikt (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Lockout

Kommunernes Landsforening (KL) har varslet lockout fra den 12. maj (OBS - dette er en ny dato efter forligsmandens anden udsættelse)

I Faxe Kommune omfatter det cirka 1.200 ansatte.

I øjeblikket er vi i fuld gang med at afdække, hvem der bliver lockoutet, og hvem der eventuelt vil være undtaget.

Der bliver etableret nødberedskab.

Ingen adgang til kommunale bygninger

Hvis lockouten træder i kraft den 12. maj, vil du som borger ikke have adgang til kommunens bygninger: Rådhuset, de selvbetjente biblioteker og Haslev Svømmehal med flere bliver lukket.

Sociale ydelser

Vi afventer i øjeblikket en udmeldning fra Kommunernes Landsforening om udbetaling af sociale ydelser i tilfælde af en lockout.

Indtil en eventuel lockout træder i kraft, er der ingen ændringer i forhold til udbetalinger.

Hvad er et nødberedskab egentlig?

Opgaver som er omfattet af et nødberedskab skal opfylde en række kriterier i selve hovedaftalen mellem parterne.

Der skal være tale om om arbejde, der er livsvigtigt, uopsætteligt/påkrævet for at undgå helbreds- og/eller varigt førlighedstruende følger. Endvidere kan hensynet til bevarelse af store økonomiske værdier indgå.