Du er her: ForsideRåd og nævnÆldrerådetKontakt med Ældrerådet

Kontakt med Ældrerådet

Ældrerådet lytter gerne til ideer med mere fra kommunens ældre og pårørende, og alle kan frit henvende sig til ethvert medlem af Ældrerådet med sager og forhold, som rådet bør få kendskab til.

Ældrerådet holder løbende kontakt til ældre, så deres problemer, behov og ønsker bliver hørt i kommunen.

Henvendelsen kan være skriftlig eller mundtlig. Ved henvendelse gives der altid en tilbagemelding.

Ved henvendelse på mail anvendes Faxe Kommunes officielle mailadresse.