Du er her: ForsidePolitikker og strategierBorgerKontanthjælp

Kontanthjælp

Kontanthjælp er en økonomisk ydelse, der gives til borgere, der ikke kan forsørge sig selv eller sin familie.

Hvor skal du henvende dig?

Henvendelse i forbindelse med ansøgning af kontanthjælp skal ske på:

Borgerservice
Jernbanegade 62
4690 Haslev.

Åbningstider:

Mandag – Tirsdag          kl. 10.00-13.00
Onsdag                           Lukket
Torsdag                          kl.  10.00-17.00
Fredag                            kl.  10.00-13.00

Det tilbyder vi

Hvis dine forhold har ændret sig, således at du ikke kan forsørge dig selv eller din familie, er du berettiget til kontanthjælp.

Kontanthjælp er ikke en permanent forsørgelsesydelse, men udbetales som en midlertidig hjælp.

Medmindre du er sygemeldt, forudsættes det, at du er til rådighed for arbejdsmarkedet og er aktivt jobsøgende.

Til hvem?

For at modtage kontanthjælp skal du være fyldt 18 år, og have mistet muligheden for at forsørge dig selv.

Ægtefæller har gensidig forsørgelsespligt, hvorfor din evt. ægtefælles indtægt og formue har betydning for, om du er berettiget til kontanthjælp.

Hvor meget?

Der findes forskellige takster for, hvor meget, der udbetales i kontanthjælp. Taksten afhænger af din alder, boligforhold og evt. forsørgerpligt:

  • Forsørger fyldt 25 år
  • Ikke forsørgere, som er fyldt 25 år
  • Unge under 25 år, der bor hos forældrene
  • Unge under 25 år, som ikke bor hos forældrene

Kontanthjælp er en fast, månedlig ydelse, som er skattepligtig. Ydelsen skal dække udgifter til bolig, andre faste udgifter samt forsørgelse. Der er særlige regler for gravide under 25 år og personer under 25 år med dokumenteret bidragspligt.

Alle indtægter, som du og din ægtefælle har, fratrækkes i beregningen af kontanthjælp. Ligeledes har både din og din ægtefælles formue betydning for berettigelsen. Der findes ganske få undtagelser, hvor det drejer sig om indtægter i form af visse ydelser efter pensionsloven.

Kontanthjælpen nedsættes efter at du har modtaget ydelsen i sammenhængende seks måneder. Efter seks måneder lægges der endvidere et "loft" over summen af kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte til høje boligudgifter/store forsørgerbyder.

Kontanthjælp udbetales månedsvis bagud og det sker via indsættelse på din nemkonto. Kontanthjælpen er skattepligtig, og når du har modaget ydelsen i seks måneder, trækkes der også til ATP.

Din ret og din pligt

Som lønmodtager af kontanthjælp har du pligt til at tage imod tilbud efter Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats. Afslår du dette, kan din kontanthjælp nedsættes i en periode - eller helt stoppes.

Afhængig af alder og uddannelse har du krav på og pligt til at tage imod tilbud, der kan bringe dig nærmere arbejdsmarkedet.

300-timers reglen
Lever du i et ægteskab, hvor I begge modtager kontanthjælp, gælder der en særlig regel efter at I har modtaget ydelsen i sammenlagt to år. I påkommende tilfælde har I pligt til at vise, at I fortsat står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det kan I gøre ved at dokumentere 300 timers optjent, ustøttet arbejde på 24 kalendermåneder. Kan I ikke efterkomme dette krav, mister en af jer retten til kontanthjælp.

Kan der klages?

Du kan klage over Faxe kommunes afgørelse om din beregning eller udmåling af kontanthjælp. Dette sker ved at du indsender klagen inden for fire uger efter du har modtaget afgørelsen.

Klagen sendes til Faxe Kommune, som så genvurderer afgørelsen. Fastholdes beslutningen, sendes sagen til afgørelse i Beskæftigelsesankenævnet.

Hvor kan du få oplysninger?

Du kan få yderligere oplysninger, enten ved at læse folderen om Kontanthjælp/Kontanthjælp til unge mellem 25-30 år, eller ved at rette henvendelse til Jobcentret.

For at ansøge om kontanthjælp, skal du henvende dig i Jobcenter Faxe og blive tilmeldt. Derefter kan du ansøge om kontanthjælp.

Jobcenter Faxe
Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf. 56 20 30 00

Vigtigt! Er du under 30 år og ønsker at ansøge om kontanthjælp, skal du rette henvendelse til UngeVejen.

UngeVejen
Søndergade 12
4690 Haslev
Tlf. 56 20 36 00