Du er her: ForsideNår du er under 30 år og ikke har en uddannelse

Når du er under 30 år og ikke har en uddannelse

Da kontanthjælpsreformen trådte i kraft den 1. januar 2014, blev kontanthjælpen afskaffet for alle unge under 30 år uden uddannelse og erstattet af uddannelseshjælp, der ligger på niveau med SU.

I indsatsen for unge under 30 år uden uddannelse bliver der taget udgangspunkt i, om du kan gå i gang med en uddannelse med det samme, eller om du har brug for en særlig indsats, inden du begynder på den. Enlige forsørgere får særlig støtte til at gennemføre en uddannelse.

Uddannelsesparate unge
Er du under 30 år og uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, bliver du betragtet som uddannelsesparat, hvis du har – eller inden for en kortere periode kan opnå - forudsætninger for at kunne gennemføre en uddannelse. Som uddannelsesparat skal du hurtigst muligt i gang med en uddannelse og vil modtage uddannelseshjælp.

Læs mere om uddannelseshjælp

Aktivitetsparate unge
Hvis du ikke umiddelbart vil kunne gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår, bliver du betragtet som aktivitetsparat. Som aktivitetsparat får du en indsats, der kan hjælpe dig, så du på sigt kan komme i gang med en uddannelse. Mens du deltager i aktive tilbud, vil du modtage et tillæg til uddannelseshjælpen, så du får den samme ydelse som i dag.

Læs mere om indsatsen for aktivitetsparate unge

Særlig støtte til enlige forsørgere
Hvis du er enlig forsørger, kan du få en særlig støtte, der skal hjælpe dig i gang med en uddannelse. Du vil modtage uddannelseshjælp, men du vil samtidig have mulighed for at få ekstra økonomisk hjælp, fordi du som enlig forsørger kan have en række særlige udfordringer.

Læs mere om den særlige støtte til enlige forsørgere

Kontanthjælpsreform_under 30 uden udd. (PDF-fil åbner i nyt vindue)