Du er her: ForsideJobcenterEr du blevet syg?Kronisk syge - § 56 aftale

Kronisk syge - § 56 aftale

Sygepengerefusion fra 1. fraværsdag ved kronisk eller langvarig sygdom

Hvis en medarbejder får øget fravær på grund af en kronisk eller langvarig sygdom, kan jobcentret hjælpe, så medarbejderens fravær ikke belaster virksomheden.
En § 56 aftale er en støttemulighed, hvormed virksomheden kan fastholde medarbejdere, som har en forhøjet risiko for fraværsdage på grund af sygdom, indlæggelse eller behov for behandling. Aftalen giver mulighed for dagpengerefusion til virksomheden (op til højeste dagpengesats på 849 kr. pr. dag - 2017 sats) fra medarbejderens første fraværsdag.

Eksempel

En 45-årig jord- og betonarbejder beskadiger armen ved arbejdet i en grusgrav og sygemeldes. Det viser sig, at skaden er så alvorlig, at han efterfølgende permanent er nødt til at gå til behandlinger hver 14. dag. Derfor godkender jobcentret en § 56 aftale, der betyder, at virksomheden modtager dagpengerefusion for det fravær, der er forbundet med medarbejderens lidelse.

En virksomhed og medarbejder kan indgå en § 56 aftale, hvis det forventes, at medarbejderens lidelse vil medføre et fravær på mindst 10 dage om året. Ansøgning om § 56 aftalen skal indgives til lønmodtagerens hjemkommune, og den skal godkendes af jobcentret. En § 56 aftale kan indgås for 2 år ad gangen og vedrører kun fravær relateret til medarbejderens lidelse.

For selvstændigt erhvervsdrivende hedder aftalen en § 58a aftale. Den fungerer som en § 56 aftale. men er dog betinget af, at der ikke er tegnet forsikring efter sygedagpengelovens § 45 (ret til sygedagpenge fra kommunen i de første to uger af sygeperioden).

Fordele
Mulighed for at fastholde medarbejdere med højt sygefravær via økonomisk kompensation.

  • Større tryghed blandt medarbejdere, der rammes af kronisk længerevarende eller alvorlig sygdom.

Sådan gør du
Kontakt jobcentret og hør mere om mulighederne for støtte ved kronisk/kritisk sygdom.

Blanket DP 211 til ansøgning om §56 aftale kan findes på www.borger.dk eller ved henvendelse til medarbejderens bopælskommune.