Du er her: ForsidePleje, handicap og psykiatriHjælpemidlerKropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler

Hjælpemidler som bæres på kroppen. Et kropsbårent hjælpemiddel kan blive bevilget til borgere med en varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne ifølge lov om social service § 112.

Betingelser for at få hjælpemidler

Hvis du har en varig nedsættelse af funktionsevnen på grund af invaliditet eller varig sygdom og hvis hjælpemidlet:
• i væsentlig grad afhjælper de varige følger af din nedsatte funktionsevne, og
• er nødvendig for, at du kan udøve et erhverv, eller
• i væsentlig grad letter din daglige tilværelse i hjemmet

Du skal altid have en bevilling før du bestiller/køber hjælpemidlet.

Kropsbårne hjælpemidler skal ikke leveres tilbage.

Eksempler på kropsbårne hjælpemidler

Kompressionsstrømper
Støttekorset
Ortopædiske sko
Arm- og benproteser
Parykker
Brystproteser

Sådan søger du

Du kan søge om et kropsbårent hjælpemiddel enten ved at sende ansøgningen elektronisk via selvbetjeningsmenuen, eller

Visitation Pleje – Hjælpemiddelteamet
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Tlf. 5620 3420
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 9.00 - 13.00
Torsdag 9.00 - 17.00

Hvis du vil ansøge om incontinenshjælpemidler (fx bleer) kan du henvende dig til inkontinensklinikken

Tlf. 5620 4455 mandag til torsdag kl. 8.00 -10.00