Du er her: ForsidePolitikker og strategierServiceniveau og Politik for Pleje og BoligKvalitetsstandard for hjemmeplejeydelser

Kvalitetsstandard for hjemmeplejeydelser

Her kan du læse om mål og serviceniveau for hjemmeplejen.

Byrådet skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v. samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens §§ 83 og 86.

Kvalitetsstandarden skal indeholde en beskrivelse af det serviceniveau, byrådet har fastsat for ydelser efter lovens §§ 83 og 86. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen skal være præcis og skal danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne samt leveringen af hjælpen. Kvalitetsstandarden skal endvidere indeholde mål for, hvordan dette sikres, og en beskrivelse af, hvordan der følges op på de fastsatte mål.

Af kvalitetsstandarden skal det fremgå, hvilke kvalitetskrav, byrådet stiller til leverandører af hjælp efter lovens § 83, herunder krav til personalets kompetencer, arbejdsmiljø m.v.

Nedenfor kan du læse Faxe Kommunes kvalitetsstandard for pleje og omsorg.
 

Kvalitetsstandard på plejeområdet 2018 (PDF-fil åbner i nyt vindue)