Du er her: ForsidePleje, handicap og psykiatriBoliger til voksne med særlige behovLængerevarende botilbud til voksne.

Længerevarende botilbud til voksne.

Hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller hvis du har sociale problemer, har du mulighed for at blive tilbudt et længerevarende botilbud.

Det tilbyder vi
Faxe Kommune tilbyder længerevarende botilbud til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer. Jf. Lov om Social Service § 108.
Den støtte, der er forbundet med det længerevarende botilbud, har udgangspunkt i princippet om rådgivning, vejledning og hjælp til selvhjælp. Ud fra en konkret og individuel vurdering af dine behov, bliver der udarbejdet en handleplan om forløbet af dit ophold.
Afhængig af dine behov kan der i botilbuddet indgå plejemæssige og sociale aktiviteter og rehabilitering.

I samarbejde med dig og ud fra dine behov vurderer visitationen i Faxe Kommune, hvorvidt du skal have et længerevarende botilbud, og hvilket tilbud der bedst imødekommer dit behov.

Det vil vi
Overordnet er det Faxe Kommunes mål at støtte dig, lette din daglige tilværelse og forbedre din livskvalitet. Formålet med dette tilbud er, at skabe rammer således, at der kompenseres for din fysiske og/ psykiske funktionsnedsættelse og derved skabe livs- og udviklingsmuligheder ud fra dine præmisser.

Til hvem
Du kan ansøge om længerevarende botilbud, hvis du på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og ikke kan dække disse behov ved ophold i almindelig bolig med mulighed for støtte eller ved midlertidigt botilbud.

Hvor meget
I samarbejde med en sagsbehandler i Visitationsteam Handicap vurderes det, hvilket tilbud der er behov for. Afhængig af vurderingen kan du få tilbudt følgende:  

•    Bo og Beskæftigelse Midt: Hertelsvej 16 og 18-60 i Faxe
•    Bo og Beskæftigelse Midt: Rådhusvej 63 og 67 i Faxe
•    Bo og beskæftigelse Haslev: Tycho Brahes Vej 4 og 6 i Haslev
•    Boenheden Førslev: Bygade 16A i Førslev
•    Boenheden T-huset: Frederiksgade 8 i Haslev

Der kan også ved specielle forhold tilbydes længerevarende botilbud udenfor kommunen.
 
Din ret og din pligt
Du kan forvente en sagsbehandlingstid, som kan være varierende.
En evt. klage over afgørelsen skal stiles til Statsforvaltningen, Dronningensgade 30, 4800 Nykøbing F og tilsendes
Visitationsteam Handicap Frederiksgade 9, 4690 Haslev.
Klagen skal indsendes, inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.
Hvis afgørelsen helt eller delvist fastholdes efter genbehandling, sender Visitationsteam Handicap, sagen videre til Statsforvaltningen.
 
Hvad koster det  
Du skal betale en obligatorisk ydelse til husleje, forbrug (lys, vand, varme osv.) og forplejning. Huslejen er indkomstbestemt.

Hvor kan du få oplysninger
Hvis du har brug for råd og vejledning, kan du henvende dig til Handicap og Psykiatri på 56 20 30 00.

Åbningstider:
Mandag-onsdag kl. 08.30-15.00
Torsdag kl. 08.30-17.00
Fredag kl. 08.30-13.00

Træffes bedst mellem kl. 9-10.
 

Byrådet har den 27. oktober 2009 godkendt servicedeklaration for længerevarende botilbud til voksne. Bemærk der er efterfølgende foretaget redaktionelle ændringer i servicedeklarationen. Ændringerne fremgår af teksten ovenfor, men er ikke medtaget i den trykte version nedenfor.

Du kan læse servicedeklaration for længerevarende botilbud til voksne her (PDF-fil åbner i nyt vindue)