Du er her: ForsideErhvervErhvervsudviklingLAG og erhvervsudvikling i perioden 2014-2020

LAG og erhvervsudvikling i perioden 2014-2020

Nu har du mulighed for at være med til at starte den nye Lokale Aktionsgruppe (LAG) op.
Landdistriktlogo Landdistrikter

'LAG' er en forkortelse for Lokal AktionsGruppe. I forbindelse med det nye landistriktsprogram, som Danmark og EU gennemfører fra 2014-2020 skal der nedsættes en LAG for området Vordingborg, Næstved og Faxe Kommuner.

LAGen etableres som en forening, der skal arbejde med landdistriktsudvikling herunder erhvervsudvikling. LAGen får et et budget på godt 5 millioner kroner om året, som bl.a. skal gå til at støtte erhvervsudvikling og skabelsen af nye arbejdspladser.

Hvad er en LAG?

Fra 2014 til 2020 kan der etableres en Lokal AktionsGruppe (LAG) i det geografiske område, der dækker kommunerne; Vordingborg, Næstved og Faxe (Sydsjælland). LAGen bliver nedsat som en del af det landdistriktsprogram, som Danmark gennemfører i samarbejde med EU. En LAG er et patrtnerskab mellem lokale aktører, der arbejde med at udvikle landdistrikterne. En LAG etableres som en forening med en bestyrelse, der består af repræsentanter for lokale virksomheder; foreningsliv/organisationer; borgerne og offentlige myndigheder. Det er gratis at være medlem af en LAG-forening.

I Danmark er der mulighed for at der kan dannes 26 lokale aktionsgrupper.

Se kortet over LAG-områder i Danmark

Bestyrelsens opgaver

LAGens bestyrelse har flere opgaver. Sammen med de foreningens medlemmer skal bestyrelsen udarbejde en udviklingsstrategi, som tager udgangspunkt i lokalområdets styrker, svagheder, muligheder og trusler (på engelsk betegnes dette en SWOT-analyse). Udviklingsstrategien er det dokument, som LAGen skal arbejde efter. Udviklingsstrategien skal have nogle klare mål, som foreningen skal opfylde i løbet af 7 år (2014-2020). Men LAGens bestyrelse skal også være en primus motor for at drive og igangsætte initiativer der kan styrke den samlede landdistriktsudvikling i det område LAGen dækker. Det betyder, at bestyrelsen skal sørge for at de aktører der arbejder med landdistriktsudvikling mødes og at der igangsættes nye og innovative projekter, der kan skabe nye arbejdspladser og gode rammevilkår for landdistrikterne.

Bestyrelsen kan f.eks. afholde kurser i projektudvikling eller i fundraisingkurser. Bestyrelsen kan arrangere netværksmøder, hvor nye samarbejdsmuligheder skabes og hvor nye muligheder for at løse landdistrikternes problemer bliver sat på prøve. Bestyrelsen kan afholde erhvervskonferencer i samarbejde med Kommunen, hvor virksomheder bliver bekendt med, at man kan søge projekttilskud hos LAGen. LAG-bestyrelsen skal også sørge for, at landdistrikternes problemstillinger bliver sat på den politiske dagsorden.

LAGens økonomi og muligheder for at støtte

LAGen får hvert år udmeldt en pulje penge fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Den kommende LAG for Sydsjælland vil modtage i omegnen af 4 millioner kr. pr. år som kan bruges til at støtte projekter, der er med til at opfylde de mål, der er opsat i udviklingsstrategien. LAG-bestyrelsen kan indstille projekter til støtte med op til 50 %.  

En lokal aktionsgruppe kan for eksempel give tilskud til at

 • Starte eller udvikle virksomheders konkurrenceevne, f.eks. til nye produktioner eller mere effektive metoder (grøn omstilling, bæredygtig produktion mv.)
 • Styrke de lokale særkender - områdets DNA, om man vil.
 • Skabe forhold og aktiviteter for turister
 • Udvikle kultur- og fritidstilbud, som f.eks. henvender sig til børn og unge
 • Forprojekter, hvor der laves undersøgelser af nye lovende potentialer og idéer.
 • Nye måder at løse landdistrikternes udfordringer, især, hvis der kan skabes job i forbindelse med projektet.

 Stiftende generalforsamling

Den 28. maj sendte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forslag til den kommende driftsbekendtgørelse for lokale aktionsgrupper (LAGer) i høring. Bekendtgørelsen der er sendt i høring (se hørings materialet her) den 28. maj kan ses her. Høringsperioden er 3 uger, og ministeriet skal herefter bruge ca én uge på at behandle høringssvar og til at få bekendtgørelsen underskrevet af minister Carsten Hansen, før den er gældende. Ministeriet forventer at bekendtgørelsen vil være gældende fra den 30. juni. På den baggrund blev der afholdt stiftende generalforsamling for den nye LAG den 25. august i Bårse Samlingshus, i Præstø

Indbydelse til informationsmøde og stiftende generalforsamling i LAG (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Den stiftende generalforsamling blev indledt med et kort informationsmøde, som forklarede om baggrunden for den nye LAG på Sydsjælland. 

 • at landdistrikterne sættes på den politiske dagsorden.
 • at bidrage til, at der skabes nye og innovative arbejdspladser og gode rammevilkår for befolkningen i landdistrikterne.
 • at arbejde for grøn omstilling og bæredygtig udvikling i de tre kommuner.
 • at arbejde for at aktivere og inddrage alle, der kan og vil medvirke til udvikling af landdistrikterne,
 • at forbedre kompetencerne og handlemulighederne for dem der arbejder med udvikling af landdistrikterne?

En Lokal Aktionsgruppe (LAG) der dækker det geografiske område Faxe, Vordingborg og Næstved oprettes som en frivillig forening med et sæt vedtægter.  

Foreningens formål er:

· at fremme den lokale landdistriktsudvikling gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet,
  kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med landdistriktsprogram-
  met for 2014 – 2020, herunder at indstille prioriterede projekter til tilskud under programmet,

· at deltage aktivt i den samlede landdistriktsindsats i området og

· at tage selvstændige initiativer til projekter og processer.

Forslag til vedtægter blev præsenteret på den stiftende generalforsamling den 25. august 2014

Forslag til vedtægter LAG (PDF-fil åbner i nyt vindue)

LAG i Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner er fusioneret til LAG Sydsjælland.
Du kan læse meget mere på hjemmesiden: www.lag-sydsjaelland.dk
 

Kontakt

Kontakt

LAG koordinatorerne Rikke Sønder og Bettina Falsdorf:
Mail: lag@patriotisk.dk
Tlf: 63 15 54 65