Du er her: ForsideErhvervErhvervsudviklingLAG og erhvervsudvikling i perioden 2014-2020

LAG og erhvervsudvikling i perioden 2014-2020

Borgere, foreninger, erhverv og turisme i Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner har oprettet foreningen LAG-Sydsjælland, hvor igennem vi i fællesskab vil skabe øget udvikling til området, til gavn for bosætning, handel, håndværk, industri, turisme og uddannelse.
Landdistriktlogo Landdistrikter

LAG info

'LAG' er en forkortelse for Lokal AktionsGruppe. En LAG er en lokalt forankret forening, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at give tilskudsmidler til relevante projekter. LAG'en er udpeget af Erhvervsministeriet og modtager midler til sit budget både fra ministeriet og fra EU. Midlerne går dels til at drive foreningen, dels til at støtte de lokale projekter. 

De Lokale aktionsgrupper er organiseret som foreninger, der – i samspil med lokale borgere og andre foreninger - skal skabe økonomisk udvikling og attraktive levevilkår i landdistrikter og fiskeriområder.

Hver lokal aktionsgruppes bestyrelse giver penge til lokale aktiviteter, der kan styrke udviklingen i deres område. 

Se kortet over LAG-områder i Danmark

En lokal LAG kan for eksempel give tilskud/midler til at:

  • Starte eller udvikle en lille virksomhed, f.eks en fødevarevirksomhed, der producerer ud fra at styrke lokale råvarer
  • Skabe aktiviteter for turister, som fx faciliteter og bådture
  • Udvikle kultur- og fritidstilbud, som fx en beachvollybane eller et kulturhus i landsbyen
  • Lave små naturprojekter, som fx vandre- og naturstier

Projekterne, som bliver støttet af lokale aktionsgrupper adskiller sig ofte fra typiske projekter under for eksempel Landdistriktsfonden og Fiskerifonden, da LAG-støttede projekter ofte har at gøre med andre emner end konkret landbrug og fiskeri – det kan for eksempel være kulturelle aktiviteter for unge i landdistrikter eller nye erhvervsmuligheder.

Vil du søge om LAG-midler i 2018

Der er ansøgningsfrist fire gange årligt til midler fra LAG. Fristerne i 2018 er:

3. januar

3. april

31. juli

30. oktober

Du kan læse meget mere på hjemmesiden: www.lag-sydsjaelland.dk