Du er her: ForsideSelvbetjeningLandbrug - Anmeldelse af byggeri og ændringer i dyrehold

Landbrug - Anmeldelse af byggeri og ændringer i dyrehold

Hvis du skal bygge til på din landbrugsejendom eller hvis du skal anmelde ændringer i dyrehold mellem 3 og 15 DE, herunder gødningsopbevaring, skal du udfylde denne blanket.

Blanketten anvendes som:

  • Byggeanmeldelse i landzone (byggeloven mv.)
  • Forhåndsanmeldelse ved husdyrhold mellem 3 og 15 DE (husdyrgodkendelsesloven, husdyrgødningsbekendtgørelsen)
  • Ansøgning om forhåndsvurdering (miljøstøtteloven/forbedringsloven/straksafskrivningsloven).

Du skal have følgende oplysninger om dit landbrug klar:

  • Byggeri
  • Hushold (størrelse og dyretype)
  • Arealer (ha)
  • Gødningsopbevaring