Du er her: ForsideSelvbetjeningLandbrug - Anmodning om beholderkontrol

Landbrug - Anmodning om beholderkontrol

Beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand skal kontrolleres mindst hvert 10. år. Denne blanket skal anvendes ved anmodning om kontrol af beholder.

Beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand skal beholderen mindst hvert 10. år kontrolleres af en autoriseret kontrollant.
Anmodning om kontrol sker ved, at denne blanket udfyldes og sendes til den kontrollant, som ønskes bestilt til at foretage kontrollen. Kontrollanten videresender kopi af den udfyldte blanket til den kommune, hvor beholderen ligger.

Du skal have følgende oplysninger klar, når du skal udfylde blanketten:

  • Beholderens type
  • Beholderens rumfang
  • Beholderens opførelsesår
  • Beholderens anvendelse
  • Beholderens højde
  • Beholderens nedgravningsdybde