Du er her: ForsideSelvbetjeningLandbrug - erklæring om beholder taget ud af drift

Landbrug - erklæring om beholder taget ud af drift

Du skal oplyse, hvis din beholder for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand tages ud af drift.

Beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand skal kontrolleres mindst hvert 10. år af en autoriseret kontrollant. Hvis din beholder ikke er i brug, kan du vælge at tage beholderen ud af drift.

For at tage beholderen ud af drift skal du udfylde denne erklæring og fremsende den enten elektronisk via NemID, vedhæftet til en email til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller med post til Faxe Kommune, Natur og Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

For at udfylde blanketten skal du have følgende oplysninger klar:

  • Beholderens størrelse
  • Beholderens etableringsår
  • BBR-nr.