Du er her: ForsideByggeri og anlægByggeri erhvervLandbrug - Skovbrug & Gartneri

Landbrug - Skovbrug & Gartneri

Landbrug - skovbrug - gartneri og industribyggeri af begrænset kompleksitet

Byggearbejdet skal udføres efter bestemmelserne i Bygningsreglementet

Du skal have en byggetilladelse af os, før du begynder at bygge:

  • Avls- og driftsbygninger
  • Drivhus
  • Lagerhaller
  • Simple industribygninger

Inden du søger om byggetilladelse, skal du undersøge om der gælder særlige regler, hvor du skal bygge. Bestemmelser i eventuelle byplanvedtægter og lokalplaner skal overholdes. Du skal fremsende oplysningerne i forbindelse med ansøgningen.

En ansøgning om byggetilladelse skal være skriftlig og skal indeholde oplysninger om adresse og matrikelnummer og være underskrevet af ejeren. Du kan ansøge om byggetilladelse her. Endvidere skal der fremsendes tegninger af bygningen, dennes placering på grunden, samt materialebeskrivelse.

Færdigmelding vejledning byggeri (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Der skal også fremsendes dokumentation for overholdelse af de brandmæssige bestemmelser i Bygningsreglementet.

Ansøgningen skal tillige indeholde oplysninger om anvendelse af byggeriet, BBR-oplysninger og ved nybyggeri tilbud på byggeskadeforsikring.

Kommunen skal ikke foretage teknisk byggesagsbehandling, hvorfor dokumentation for de tekniske bestemmelser efter gældende regler, først skal modtages i forbindelse med færdigmelding. Du kan se eksempler på hvilke oplysninger kommunen skal have i nedenstående vejledning.

Byggearbejdet må ikke påbegyndes før kommunen har givet en byggetilladelse. Når den er givet, vil du blive opkrævet et byggesagsgebyr.

Der regnes gebyr efter medgået tid. Timesatsen er i 2016: 611,00 kr./t.

Såfremt der gives afslag vil kommunen også opkræve gebyr for sagsbehandlingen.

Byggetilladelsen gælder 1 år og bortfalder, hvis byggeriet ikke er påbegyndt inden for dette år.
Når byggearbejdet er afsluttet, skal du færdigmelde byggeriet. Du anmelder påbegyndelse og færdigmeldt byggeri via www.bygogmiljoe.dk. Samtidig med færdigmeldingen skal kommunen modtage dokumentation for overholdelse af de tekniske bestemmelser i Bygningsreglementet, se færdigmelding, samt dokumentation for tegnet og betalt byggeskadeforsikring og tæthedsprøvning, hvis disse er krævet.

Herefter vil byggeriet blive registreret i BBR-registret (Bygnings- og Boligregisteret). Du har som ejer ansvaret for, at oplysningerne i BBR-registret er korrekte og svarer til de faktiske forhold på ejendommen.