Landbrugstilsyn

Faxe Kommune udfører rutinemæssige landbrugstilsyn med alle landbrug, der har et dyrehold på over 3 dyreenheder.

Faxe Kommune gennemfører 30-40 tilsyn pr. år på de ca. 100 husdyrbrug i Faxe Kommune med mere end 3 DE.

Formålet med tilsynene er at sikre, at de bestemmelser, der er fastsat i miljøbeskyttelsesloven, herunder husdyrgødningsbekendtgørelsen, i husdyrloven og i godkendelser, tilladelser m.v., overholdes.

I henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsens § 8 skal alle virksomheder og husdyrbrug have offentliggjort deres tilsynsrapporter. Reglerne gælder fra januar 2014 for IED-virksomheder og –husdyrbrug og 7. juli 2015 for øvrige virksomheder og husdyrbrug. Du kan læse tilsynsrapporterne ved at klikke her: Tilsynsrapporter