Du er her: ForsideTrafik & VejePrivate fællesvejeBy eller landregler

By eller landregler

Der er forskel på reglerne for private fællesveje afhængig af om de er placeret i byområder eller landområder

Privatvejsloven er delt op i landregler og byregler. Det betyder, at der er forskel på reglerne for vejen afhængig af om de er placeret i byområde eller udenfor byområderne.

Byområder

For byområderne er det kommunen der administrerer de private fællesveje. Det betyder, at man ikke kan foretage ændringer, opsætte skilte og lignenden uden kommunens tilladelse. Dette gælder også for sommerhusområder.

Landområder

I landområderne har kommunen begrænset muligheder for at hjælpe ved eventuelle tvister mellem grundejerne.

Kommunen administrer dog reglerne indefor flg. områder:

By eller landregler?

På nedenstående kortbilag kan du se hvilke områder der behandles efter byreglner. By- og landområder ifølge privatvejsloven tager ikke udgangspunkt i hvorvidt der er tale om by- eller landzone. Det afhænger af områdets udseende og formål.

Faxe Kommune har derfor udpeget områder, som trods de er beliggende i landzoneområder, behandles efter byreglerne.

På nedenstående kortbilag kan du se hvordan det er delt op.

Administration af private fællesveje - landsbyer (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Administration af private fællesveje - centerbyer (PDF-fil åbner i nyt vindue)