Du er her: ForsideLandskabsanalyse

Landskabsanalyse

Faxe Kommune og COWI har udarbejdet en landskabsanalyse.

Arbejdet er udført i fire faser: kortlægning, vurdering, strategi og implementering i kommuneplanen.

  1. Fase - Kortlægningen omfatter en naturgeografisk analyse og en kulturgeografisk analyse af hele kommunen. Landskaberne er kort beskrevet, og der er udarbejdet et kort over 11 landskabskarakterområder.
  2. Fase omfatter vurdering af områdernes styrke, særlige visuelle oplevelsesmuligheder, tilstand og sårbarhed.
  3. Fase - Strategien for de enkelte landskabsområder udarbejdes på baggrund af analysen og beskrivelserne. Der opstilles strategiske mål for kommunens landskaber.
  4. Fase - Implementering af de landskabelige hensyn i kommuneplanen. Herunder redegørelse for kommuneplanens hovedstruktur samt kommuneplanretningslinjer og -rammer i forhold til det åbne land.

Du finder alle landskabskarakteranalyserne her