Landzonetilladelser

Herunder ses de seneste landzonetilladelser udstedt af Faxe Kommune. Tilladelserne er listet kronologisk med den ældste først og den nyeste sidst.

Faxe Kommune har givet tilladelse efter Planlovens § 35, stk. 1 til:

Beboelsespavillon og ændret anvendelse af garage på bosted
Matr.nr. 4g Karise Gde., Karise
Dalbyvej 17A-D, 4653 Karise
Klagefristen udløber den 6. december 2017

Landzonetilladelse - Dalbyvej 17A-D (beboelsespavillon og lejlighed) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Jordvold ved haveaffaldsplads
Matr.nr. 3a Karise Gde., Karise
Dalbyvej 6, 4653 Karise
Klagefristen udløber den 13. december 2017

Landzonetilladelse - Dalbyvej 6 (jordvold ved haveaffaldsplads) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Radiohytte til mobilantenner
Matr.nr. 40a Vemmetofte Kloster, Vemmetofte
Vemmetoftevej 11A, 4640 Faxe
Klagefristen udløber den 14. december 2017

Landzonetilladelse - Vemmetoftevej 11 A (radiohytte til mobilantenner) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tilbygning til udhus
Matr.nr. 16a Tågerup By, Alslev
Tågerupvej 35, 4653 Karise
Klagefristen udløber den 15. december 2017

Landzonetilladelse - Tågerupvej 35 (tilbygning til udhus) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Ny bolig
Matr.nr. 31c St. Torøje By, Smerup
Huslodderne 3, 4640 Faxe
Klagefristen udløber den 22. december 2017

Landzonetilladelse - Huslodderne 3 (Ny bolig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tilbygninger til udhus
Matr.nr. 8c Kæderup By, Tureby
Vestervangen 7, 4682 Tureby
Klagefristen udløber den 27. december 2017

Landzonetilladelse - Vestervangen 7 (tilbygninger til udhus) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Udstykning
Matr.nr. 7aa Troelstrup By, Haslev
Troelstrupvej 37, 4690 Haslev
Klagefristen udløber den 27. december 2017

Landzonetilladelse - Troelstrupvej 37 (udstykning) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Aktivitetshytte til naturlejrplads
Matr.nr. Matr.nr. 7a Eskilstrup By, Kongsted
Eskilstrupvej 27, 4683 Rønnede
Klagefristen udløber den 27. december 2017

Landzonetilladelse - Eskilstrupvej 27 (Aktivitetshytte til naturlejrplads) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Etablering af sø
Matr.nr. 1g Svennerup By, kongsted
Borupvej 42, 4683 Rønnede
Klagefristen udløber den 10. januar 2018

Landzonetilladelse - Borupvej 42 (sø) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Nyt sommerhus
Matr.nr. 5o Roholte By, Roholte
Dyrehavevej 46, 4640 Faxe
Klagefristen udløber den 15. januar 2018

Landzonetilladelse - Dyrehavevej 46 (sommerhus) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Opførelse af telemast
Matr.nr. 5a Leestrup By, Kongsted
Skovholmvej 10, 4733 Tappernøje
Klagefristen udløber den 18. januar 2018

Landzonetilladelse - Skovholmvej 10 (Telemast) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tilbygninger til campingbutik
Matr.nr. 9f St. Spjellerup By, Spjellerup
Vemmetoftevej 2C, 4653 Karise
Klagefristen udløber den 30. januar 2018

Landzonetilladelse - Vemmetoftevej 2C (tilbygninger til campingbutik) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Anneks til sommerhus
Matr.nr. 11c St. Elmue By, Roholte
St Elmuevej 9, 4640 Faxe
Klagefristen udløber den 7. februar 2018

Landzonetilladelse - St Elmuevej 9 (anneks til sommerhus) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Ridebane med belysning
Matr.nr. 2b Grunderup By, Kongsted
Grunderupvej 27, 4683 Rønnede
Klagefristen udløber den 13. februar 2018

Landzonetilladelse - Grunderupvej 27 (ridebane) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Anneks og overdækning
Matr. nr. 13 Ll. Spjellerup By, Spjellerup
Pushusvej 5, 4640 Faxe
Klagefristen udløber den. 21. februar 2018

Landzonetilladelse - Pushusvej 5 (Anneks og overdækning) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Opførelse af telemast
Matr. nr. 6d Kæderup By, Tureby
Østerskovvej 32, 4682 Tureby
Klagefristen udløber den 23. februar 2018

Landzonetilladelse - Østerskovvej 32 (Telemast) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Etablering af sø
Matr. nr. 20a Skuderløse By, Teestrup
Stoksbjergvej 30, 4690 Haslev
Klagefristen udløber den 26. februar 2018

Landzonetilladelse - Stoksbjergvej 30 (Sø) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Ridebane med lys
Matr. nr. 6a Nielstrup By, Ulse
Nielstrupstræde 13A, 4690 Haslev
Klagefristen udløber den 28. februar 2018

Landzonetilladelse - Nielstrupstræde 13A (Ridebane med lys) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Udvidelse af sø samt pavillon
Matr. nr. 9r Kongsted By, Kongsted
Jyderupvej 28, 4683 Rønnede
Klagefristen udløber den. 28. februar 2018

Landzonetilladelse - Jyderupvej 28 (sø og pavillon) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Etablering af sø
Matr. nr. 3an Orup By, Roholte
Ved Krageborgvej 6, 4683 Rønnede
Klagefristen udløber den. 09. marts 2018

Landzonetilladelse - 3an Orup By, Roholte (Sø) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Ridebane
Matr. nr. 3g Høsten By, Sdr. Dalby
Høsten Teglværksvej 12, 4690 Haslev
Klagefristen udløber den 13. marts 2018

Landzonetilladelse - Høsten Teglværksvej 12 (Ridebane) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Anneks til bolig
Matr. nr. 1a Ll. Favrby By, Hylleholt
Kissendrupvej 20, 4654 Faxe Ladeplads
Klagefristen udløber den 16. marts 2018

Landzonetilladelse - Kissendrupvej 20 (Anneks til bolig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

2 Hønsehuse og 2 drivhuse
Matr. nr. 1a og 5c Jørslev By, Karise
Køgevej 15A-C, 4653 Karise
Klagefristen udløber den 20. marts 2018

Landzonetilladelse - Køgevej 15A-C (Hønsehuse og drivhuse) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Læskur og mobile grisehytter
Matr. Nr. 1c og 1h Hesselbjerg By, Øde Førslev
Hesselbjergvej 8, 4690 Haslev
Klagefristen udløber 22. marts 2018

Landzonetilladelse - Hesselbjergvej 8 (Læskur og grisehytter) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Garage
Matr. Nr. 6x Dalby-Borup By, Sdr. Dalby
Babberupvej 17, 4690 Haslev
Klagefristen udløber den 28. marts 2018

Landzonetilladelse - Babberupvej 17 (Garage) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Overdækning
Matr. Nr. 2o Lindersvold Hgd., Roholte
Vandvænge 11, 4640 Faxe
Klagefristen udløber den 30. marts 2018

Landzonetilladelse - Vandvænge 11 (Overdækning) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Ridebane
Matr. Nr. 4a St. Favrby By, Hylleholt
Kissendrupvej 34, 4654 Faxe Ladeplads
Klagefristen udløber den 2. april 2018

Landzonetilladelse - Kissendrupvej 34 (ridebane) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Stald, garage, udhus og læskur
Matr. Nr. 4a Værløse By, Faxe
Køgevej 14, 4640 Faxe
Klagefristen udløber den 5. april 2018

Landzonetilladelse - Køgevej 14 (Stald, garage, udhus, læskur) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

4 lejligheder i eksisterende bygning
Matr. Nr. 8e Værløse By, Faxe
Tokkerupvej 8, 4640 Faxe
Klagefristen udløber den 11. april 2018

Landzonetilladelse - Tokkerupvej 8 (4 lejligheder i eksisterende bygning) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Klagevejledning

Alle der har retlig interesse i sagen, kan klage over landzonetilladelsen til Planklagenævnet.

En eventuel klage skal indsendes inden 4 uger fra tilladelsen bliver offentliggjort til Klageportalen, som du finder et link på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Faxe Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson og 1800 kroner som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

Hvis der ønskes anlagt en sag ved domstolen, skal dette ske inden 6 måneder.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.