Ledighedsydelse

Hvis du er fundet berettiget til et fleksjob og ikke har fundet ansættelse i en virksomhed, kan du læse om dine muligheder for ledighedsydelse

Du kan søge om ledighedsydelse, hvis du er berettiget til et fleksjob.

Betingelser for at få ledighedsydelse
Det er en betingelse for at få ledighedsydelse efter, at du er visiteret til fleksjob, at du umiddelbart inden har haft en vis tilknytning til arbejdsmarkedet eller har modtaget revalideringsydelse.

Udbetalingen forudsætter i øvrigt, at du opfylder en række betingelser bl.a., at du ikke er selvforskyldt ledig efter et fleksjob. Det forudsættes endvidere, at du er til rådighed for tilbud om fleksjob mv.

Hvad får du i ledighedsydelse?
Ledighedsydelsen udgør mellem 91 pct. og 82 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb.

Ledighedsydelse udbetales for 5 dage om ugen og udbetales månedligt.

Hvis du har arbejde af kortere varighed, sker der fradrag i ledighedsydelsen.