Du er her: ForsideTrafik & VejeSkilte på vejenLegende børn-skilt

Legende børn-skilt

Ønsker du opsat legende børn-skilt langs vejen, kan du her læse mere om reglerne for opsætningen
Legende børn skilt Legende børn skilt

I mange boligområder ønsker beboerne at få opsat skiltet med legende børn op - pigen med den røde ballon.

Skiltet er uatoriseret færdselsafmærkning og må ikke sættes op ved offentlig vej. Skiltet kan give en falsk tryghed, da skiltet ikke har en restriktion i forhold til trafikanternes adfærd, hverken i forhold til hastighed eller om at udvise særlig agtpågivenhed.

På private fællesveje og private fællesstier i byer og bymæssige områder, kan kommunen på en række betingelser give tilladelse til at skiltet med legende børn kan sættes op.

Betingelserne hertil er dog, at vejen er indrettet til opholds- og legeområde jf. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Opholds- og legeområde Opholds- og legeområde

Ved indretning af vejen til opholds- og legeområde vil der automatisk blive opsat skiltet "opholds- og legeområde (E51)". Dette kan så indenfor området suppleres med legende børn skiltet.

Ansøger betaler

Det er gratis at ansøge om opsætning af legende børn-skiltet, men de ændringer der skal ske på vejarealet, samt opsætning af tilhørende skilte og legende børn-skiltet betales af ansøger.

Opsætning af skilt skal af sikkerhedsmæssige hensyn og for at undgå skader på forsyningsledninger mv. udføres af Faxe Kommunes Park & Vejafdeling.

Ansøgning

Skriv en kort ansøgning og begrund hvorfor I ønsker opsat legende børn-skilt. Oplys også:

  • oplysninger om hvorvidt vejen på nuværende tidspunkt er indrettet til opholds- og legeområde
  • hvilke grundejere der står bag ansøgningen
  • hvilke grundejere, der har besluttet ønsket om legende børn-skilt og hvordan beslutningen er taget

På det grundlag afgør vi, om det er nødvendigt med en yderligere høring.

Vedlæg kortbilag for ønsket om placering af legende børn-skiltet.

Skal der ske ændringer af vejens indretning, kræver det en særskilt behandling af sagen. I kan læse mere om dette under private fællesveje.

Ansøgningen sendes til trafik@faxekommune.dk.