Du er her: ForsideRåd og nævnHuslejenævnetLejens størrelse og forhåndsgodkendelse af huslejen

Lejens størrelse og forhåndsgodkendelse af huslejen

Huslejenævnet udtaler sig ikke vejledende om lejens størrelse i beboelseslejemål, idet nævnet alene behandler konkrete uenigheder mellem lejere og udlejere.

Lejefastsættelsen er afhængig af de bestemmelser, hvorunder lejeaftalen er indgået og af det konkrete lejemåls indretning, stand og beliggende. Det har endvidere betydning, hvornår ejendommen er bygget, hvor mange lejemål der er i ejendommen, samt hvilke forbedringer der er udført på ejendommen/lejemålet.

Forhåndsgodkendelse af lejen for ejer- og andelsboliger

Huslejenævnet træffer efter anmodning fra en ejer af en ejerbolig eller en andelshaver i en andelsboligforening med brugsret til en bestemt beboelseslejlighed afgørelse om den leje, som ejeren eller andelshaveren lovligt vil kunne opkræve for den pågældende bolig.

For ejere af ejerboliger gælder denne adgang dog kun for ejere, der på ansøgningstidspunktet ikke ejer andre udlejede ejerboliger. Ved indbringelse af en sag om forhåndsgodkendelse af lejen skal der betales et gebyr på 514 kr. i 2018. Anmodningen skal indbringes skriftligt, og der skal vedlægges den nødvendige dokumentation jf. nedenfor:

Du skal give oplysning om hvilke lejevilkår, du vil udleje til, samt den husleje du påtænker at fastsætte. Du kan eventuelt benytte standard lejekontrakt, typeformular A, 9. udgave, autoriseret af By- og boligministeriet den 1. juli 2015 til angivelse af lejevilkår og husleje. Du bedes endvidere fremsende driftsudgifter på ejendommen, så som grundskyld, renovation, skorstensfejer, forsikring m.v.