Du er her: ForsideJobcenter for virksomhederOrdningerJob med løntilskud

Job med løntilskud

Springbræt til ordinært job

Job med løntilskud giver virksomheder mulighed for at ansætte en potentiel ny medarbejder på arbejdspladsen med tilskud. Løntilskuddet kan vare op til 6 måneder i private virksomheder og op til 4 måneder i offentlige virksomheder*. Herefter kan ansættelsen fortsætte uden løntilskud.

Eksempel

En 34-årig kvinde er blevet ledig efter en årrække som ufaglært produktions-medarbejder. Hun interesserer sig meget for helse og naturmedicin. Jobcentret finder en ledig stilling som butiksassistent i den lokale helseforretning. Stillingen kræver imidlertid en del oplæring og produktkendskab. Der oprettes derfor løntilskud i oplæ­ringsperioden. Efter tre måneder ansættes kvinden på normale vilkår.

Virksomheder kan kun modtage løntilskud til en ny medarbejder, der forudgående har haft en periode med minimum 6 måneders ledighed. Kravet om 6 måneders ledighed bortfalder dog, hvis den ledige:

  • ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt niveau eller højere
  • er over 50 år eller
  • er enlig forsørger

Virksomheden udbetaler som minimum overenskomstmæssig løn inden for det pågældende ansættelsesområde og modtager herefter et løntilskud på 50% af lønnen dog maks. 76,59 kr. pr. arbejdstime (2017 sats). For offentlige virksomheder er satsen 111,24 pr. arbejdstime.

Løntilskudsansatte må ikke ersatte ansatte medarbejdere, og der skal være et rimeligt forhold** imellem antallet af fastansatte og personer ansat i løntilskud eller virksomhedspraktik. Man kan ikke komme i løntilskud i den virksomhed, man senest har været ansat i, eller som er ejet af f.eks. ens ægetefælle.

Der findes også løntilskudsordninger for nyuddannede med handicap og førtidspensionister.

Fordele

  • Giver virksomheden mulighed for at danne sig et indtryk af den pågældende medarbejder - både fagligt og socialt. For jobsøgere giver ordningen mulighed for at genopfriske faglige kvalifikationerm anvende nyerhvervede kompetencer eller blot vænne sig til det atvære på en arbejdsplads. Der er også mulighed for at blive optærnet til et nyt arbejdsområde.
  • Løntilskudsforløbet planlægges i tæt samarbejde med virksomheden og den ledige. Jobcentret følger løbende op på løntilskuddet.

Sådan gør du
Kontakt jobcentret og hør mere om muligheden for ansættelse med løntilskud. Blanket AB 201 til ansøgning om løntilskud kan findes på: vitas.bm.dk