Du er her: ForsideSelvbetjeningLokaleudlån

Lokaleudlån

Er I godkendt af Folkeoplysningsudvalget som en folkeoplysende forening ? Så kan I nemlig låne forskellige kommunale lokaler og anlæg til jeres aktiviteter. I kan fx. låne klasseværelser og gymnastiksale på skolerne, nogle af hallerne - eller nogle af de cirka 50 fodboldbaner rundt om i kommunen.

Der anvises lokaler til godkendte folkeoplysende foreninger, der etablerer folkeoplysende voksenundervisning eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningslovens kapitel 6.

Faciliteterne bliver fordelt efter følgende prioriteringsrækkefølge:

• Kommunale aktiviteter, f.eks. ungdomsskole og musikskole
• Folkeoplysende aktiviteter for handicappede (særligt egnede lokaler)
• Aktiviteter for børn og unge
• Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil
• Aktiviteter for voksne i foreninger med børn og unge
• Aktiviteter for voksne i foreninger uden børn og unge: