Du er her: ForsidePlanerPlanerLokalplanproces

Lokalplanproces

Her kan du læse om blandt andet forarbejdet til et lokalplanforslag.

Forarbejde til et lokalplanforslag
Faxe Kommune udarbejder løbende lokalplanforslag for forskellige udviklingsprojekter og de omhandler typisk boligprojekter, erhvervsprojekter, by- og landsbyudviklingsprojekter, bevaringsprojekter, projekter for fritidsanlæg mm.

Initiativet til projekterne tages både af kommunen selv, borgerne, virksomheder og private projektmagere. Når der er tale om et forslag til et lokalplanprojekt, der tager sit afsæt i en privat interesse, skal projektmager deltage med følgende for at sikre et for offentligheden så forståeligt og åben projekt som muligt:

  • En præcis beskrivelse af formålet med projektet samt hvad det er man ønsker etableret og hvor.
  • Der skal udarbejdes et 1. forslag til en bebyggelsesplan, hvor af bebyggelsens omfang, placering og proportioner fremgår.
  • Der skal udarbejdes et 1. forslag til en tegning af projektet i perspektiv, med skygger og farver.
  • Der skal fremgå en kort beskrivelse af materiale valg, farver mm. på de ydre bygningssider.
  • Tanker om udearealer skal fremgå, herunder beplantning, stier, veje, p-pladser mm.
  • Der skal redegøres for, hvorledes projektmager finde projektet passer ind i nærmiljøet o.l.

På baggrund af dette kan forvaltningen tage dybere stilling til projektet, og på grundlag af en dialog om projektets enkelt dele kan forvaltningen normalt opstarte processen for udarbejdelse af et egentlig lokalplanforslag. Det må forventes, der i løbet af denne proces kan blive stillet krav om ændringer af dele af projektet, om udarbejdelse af nye tegninger mm.

Hvis projektet ikke er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Faxes Kommuneplan 2009, kan det ikke umiddelbart forventes, at Byrådet vil arbejde for en ændring af kommuneplanlægningen, så der åbnes mulighed for det ønskede lokalplanprojekt.  

Det er altid en rigtig god ide, at projektmager på et så tidligt tidspunkt som muligt, kontakter kommunens Planafdeling for at få en snak med dem, om de tanker der gøres – dette kan naturligvis også ske uden alle 1. udkast af tegninger er udarbejdet.