Du er her: ForsideFamilie og børnDagtilbudLukkedage / Fællespasning

Lukkedage / Fællespasning

I Faxe Kommune har alle dag-, fritids- og klubtilbud samt SFO gennemsnitlig 12 årlige lukkedage.

• De 3 hverdage før påsken
• Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag
• Hverdagene mellem jul og nytår, i gennemsnit 3 dage,  beregnet over 5 år
• En uges sammenhængende ferielukning i uge 29.

Herunder kan du læse mere om fællespasning

Brev vedr. fællespasning i uge 29 år 2018. (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tilmeldingsblanket til fællespasning i uge 29 år 2018. (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Indførelsen af lukkedage er en del af de politisk besluttede besparelser der er indført i forbindelse med de årlige budgettilpasninger.

Lukkedagene er lagt på dage, hvor der erfaringsmæssigt er et lavt fremmøde blandt børnene.

I forbindelse med budgetreduktioner vedtaget i 2010 og vedtaget budget for 2011 - 2014, har byrådet besluttet, at daginstitutioner, klubber og SFO´er samlet set skal have 12 årlige lukkedage fremover.

Fem af disse dage placeres som en samlet lukkeuge. Børne- og Familieudvalget samt Uddannelsesudvalget har på deres møde den 19. september 2011 vedtaget at lukkeugen i 2012 og fremadrettet placeres i uge 29.

Faxe Kommune strækker sig over et forholdsvist stort geografisk område.
Dette forhold imødekommes ved, at fælles pasningen fremover fordeles på flere distrikter i en 3-årig cyklus, således at fællespasningen tilbydes i skiftende distrikter efter et fast mønster.

Forvaltningen har valgt følgende tre-årige mønster opstillet med 0-6 års institutioner/ 0.-3. klasse SFO

År:     Lukkeuge :                                                     Løse lukkedage:
2018  Heimdal/SFO Solhøjen                                   Karise Børnehus/SFO Tandhjulet
2019  Dalby Børnehuse/SFOdin                               Møllen/SFO Hvepsereden
2020  Regnbuen og Småfolket/SFO Viben               Frøen/SFO Pastinakken

Ovenstående fordeling sikrer at fællespasningen tilbydes i daginstitutioner og SFO´er, der ligger meget tæt på hinanden af hensyn til familier med flere børn.

På alle ovenstående lukkedage tilbydes fællespasning for alle børn mellem 0-9 år der er indskrevet i en institution.
For at tilgodese behovene på de forskellige alderstrin fordeles fællespasningen som følger:

• Fællespasning af 0-6 årige varetages af en 0 - 6 års daginstitution på dagtilbudsområdet
• Fællespasning af 0. - 3. klasse varetages af en SFO på uddannelsesområdet

Alle 0-9 års institutioner informerer forældrene om fællespasningens placering. Der opkræves ikke ekstra betaling for fællespasning.