Du er her: ForsideJobcenterEr du blevet ledig?Hvis du er ledig og medlem af en a-kasse

Hvis du er ledig og medlem af en a-kasse

Er du ledig og medlem af en a-kasse, skal du løbende have kontakt til både Jobcentret og din a-kasse, som samarbejder og hjælper dig med at finde et job.
I din ledighedsperiode har du ret til dagpenge, hvis du opfylder en række kriterier. 
Du kan læse mere om disse kriterier på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

I Jobcenter Faxe får du et individuelt kontaktforløb med løbende samtaler, hvor vi sætter fokus på dine konkrete jobmuligheder og de job, du allerede har søgt.
Du har pligt til at samarbejde og deltage i tilbud, der kan forbedre dine jobmuligheder, f.eks. virksomhedspraktik eller job med løntilskud. De tilbud vi giver dig, afhænger af din alder og længden af din ledighedsperiode. 

Tjek dine jobforslag på jobnet - én gang om ugen
Er du tilmeldt som ledig i jobcentret, skal du være aktivt jobsøgende. Derfor skal du tjekke dine jobforslag på jobnet mindst én gang om ugen.
Læs mere reglerne for jobsøgning på www.jobnet.dk

Jobplan
Sammen med en medarbejder i jobcentret skal der udarbejdes en personlig jobplan for dig. Jobplanen beskriver dine personlige jobmål og de aktiviteter, vi sammen iværksætter, for at du når dem. En jobplan tager udgangspunkt i dine personlige forudsætninger og ønsker – men jobplanen skal samtidig udformes, så dine mål matcher de konkrete behov på arbejdsmarkedet.

Andre muligheder som ledigt a-kassemedlem

6 ugers jobrettet uddannelse
Som ledig ufaglært eller faglært medlem af en a-kasse har du mulighed for ét 6 ugers jobrettet uddannelses- eller kursusforløb, som fremgår af den landsdækkende positivliste:

Det er a-kassen, som afgør om du opfylder betingelserne for at deltage i 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Din a-kasse kan hjælpe dig med at ansøge om 6 ugers jobrettet uddannelse.