Du er her: ForsideBolig og byggeriByggeriMidlertidig anvendelse/opstilling

Midlertidig anvendelse/opstilling

Midlertidig anvendelse/opstilling af bygninger, konstruktioner m.v.

Midlertidig opstilling og brug af en bygning/konstruktion, vil, afhængig af anvendelse og størrelse, kræve en byggetilladelse eller anmeldelse. Fremsend gerne lidt materiale til byggemyndigheden om det ønskede, så tager vi en snak om, hvad der kræves.

Som udgangspunkt er følgende omfattet af reglerne:

  • Forsamlingstelte til mere end 150 personer kræver altid Redningsberedskabets godkendelse jf. de tekniske forskrifter for forsamlingstelte m.v. Som udgangspunkt vil der endvidere blive krævet en byggetilladelse for at sikre blandt andet bærende konstruktioner, set i forhold til vejrlig m.v. Det vil dog i hvert enkelt tilfælde blive vurderet om opstillingen kræver en byggetilladelse.
  • Scener større end 35m2 vil som udgangspunkt kræve Byggemyndighedens tilladelse for så vidt angår statiske beregninger og stabilitet. Det vil dog i hvert enkelt tilfælde blive vurderet, om scenen kræver en byggetilladelse. Endvidere vil scener af denne størrelse kræve en godkendelse af Redningsberedskabet jf. de driftsmæssige forskrifter.
  • Scener med eller uden overdækning og som har en højde over 1 meter, kræver som udgangspunkt en byggetilladelse for at sikre blandt andet bærende konstruktioner m.v. vurderet ud fra faldhøjden. Det vil dog i hvert enkelt tilfælde blive vurderet om opstillingen kræver en byggetilladelse.
  • Tribuner, podier m.v. beregnet for mere end 50 personer og hævet 0,3 meter over terræn, kræver som udgangspunkt en byggetilladelse for at sikre blandt andet bærende konstruktioner m.v. vurderet ud fra faldhøjde og personbelastning. Det vil dog i hvert enkelt tilfælde blive vurderet om opstillingen kræver en byggetilladelse.
  • Pavilloner eller skurvogn der anvendes i forbindelse med renoveringer af administrationslokaler, skoler eller andre bygninger, til dækning af et akut pladsbehov til personer. Da der er tale om personophold, vil dette som udgangspunkt kræve en byggetilladelse. 
  • Container og lagertelt, der ikke opsættes til anvendelse ved byggeplads, anvendes normalt til opbevaring og opmagasinering af materialer, for at dække et akut pladsbehov. Bebyggelsen vil afhængig af størrelsen kræve enten anmeldelse eller ansøgning om byggetilladelse.

For midlertidige tilladelser gælder normalt, at disse vil være tidsbegrænset i max 2 år.

Undtagelser - kortvarig brug – under 6 uger
Byggemyndigheden er af den opfattelse, at visse bebyggelser kan opstilles kortvarigt uden byggetilladelse eller anmeldelse, såfremt de bebyggelsesregulerende forhold mv. er overholdt for tilsvarende bebyggelse til en mere permanent brug. Kortvarig opstilling vil tidsmæssigt være afhængig af bebyggelsens anvendelse, konstruktionsform, årstid mv.