Midlertidige botilbud til voksne

Har du en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har du sociale problemer, så har du mulighed for at få tilbud om et midlertidigt botilbud.

Det tilbyder vi
Faxe Kommune tilbyder midlertidigt botilbud for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer. Jf. Lov om Social Service § 107.
Den støtte, der er forbundet med det midlertidige botilbud, tager udgangspunkt i principperne om rådgivning, vejledning og hjælp til selvhjælp. Ud fra en konkret og individuel vurdering af dine behov bliver der udarbejdet en handleplan om forløbet af dit ophold.
Afhængig af dine behov kan der i botilbuddet indgå pleje mæssige og sociale aktiviteter og rehabilitering.
I samarbejde med dig og ud fra dine behov vurderer Visitationsteam Handicap, hvorvidt du skal have et midlertidigt botilbud og hvordan forløbet tilrettelægges.

Det vil vi
Overordnet er det kommunes mål at støtte dig, lette din daglige tilværelse og forbedre din livskvalitet. Formålet med dette tilbud er gennem træning og genoptræning at støtte dig i selvstændigt at kunne varetage den nødvendige egenomsorg.

Til hvem
Du kan ansøge om midlertidigt botilbud, hvis du på grund af fysiske, psykiske eller sociale problemer ikke kan få tilgodeset dine behov ved ophold i almindelig bolig med mulighed for støtte efter den sociale lovgivning.

Hvor meget
I samarbejde med en sagsbehandler i Visitationsteam Handicap vurderer du, hvilket tilbud du har behov for.    

Afhængig af jeres vurdering, kan du få tilbudt følgende botilbud:
•    Kildebo Center for Neurorehabilitering: Præstøvej 86 i Faxe
•    Det nye tilbud på Præstøvej 86 i Faxe

Der kan også ved specielle behov tilbydes midlertidigt ophold udenfor kommunen.

Din ret og din pligt
Du kan forvente en sagsbehandlingstid, som kan være varierende.
En evt. klage skal indsendes til Visitationsteam Handicap i Faxe Kommune, der har truffet afgørelsen. Klagen skal indsendes inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.
Hvis afgørelsen helt eller delvist fastholdes efter genbehandling, sender Visitationsteam Handicap sagen videre til Statsforvaltningen. Statsforvaltningen er beliggende på Dronningensgade 30, 4800 Nykøbing F.

Hvad koster det  
Du skal betale en obligatorisk ydelse til husleje, forbrug (lys, vand, varme osv.) og forplejning. Huslejen er indkomstbestemt.
Hvis du bevarer din egen bolig under botilbuddet, bliver du ikke afkrævet husleje og forbrug, du skal udelukkende betale for forplejningen.

Hvor kan du få oplysninger
Hvis du har brug for råd og vejledning, kan du henvende dig til Visitationsteam Handicap på 56 20 30 00.

Åbningstider:
Mandag-onsdag kl. 08.30-15.00
Torsdag kl. 08.30-17.00
Fredag kl. 08.30-13.00

Træffes bedst mellem kl. 9-10.
 

Byrådet har den 12. maj 2009 godkendt servicedeklaration for midlertidige botilbud til voksne. Bemærk der er efterfølgende foretaget redaktionelle ændringer i servicedeklarationen. Ændringerne fremgår af teksten ovenfor, men er ikke medtaget i den trykte version nedenfor.

Du kan læse servicedeklaration for midlertidige botilbud til voksne her (PDF-fil åbner i nyt vindue)