Screenflex, Industrivej 46, 4683 Rønnede

Faxe Kommune har meddelt miljøgodkendelse til Screenflex, Industrivej 46, 4683 Rønnede.

Miljøgodkendelsen omhandler:

  • Tilladelse til modtagelse og midlertidig oplagring, omlastning og sortering af farligt affald fra nedrivningsopgaver.
  • Tilladelse til modtagelse og midlertidig oplagring, omlastning og sortering af ikke-farligt byggeaffald.
  • Tilladelse til midlertidig oplagring og nedknusning af rent byggeaffald.
  • Tilladelse til midlertidig oplagring og omlastning af specifikke typer af separat indsamlet affald.

Tillægget til miljøgodkendelsen omhandler:

  • Modtagelse, omlastning, sortering og midlertidig opbevaring af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Godkendelsen er meddelt i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelse og VVM-screening (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tillæg til miljøgodkendelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)