Du er her: ForsideNatur, miljø og affald for virksomhederTilladelser & Godkendelser - ErhvervMiljøgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktionen på Holmegård, Pebringevej 1, 4653 Karise

Miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktionen på Holmegård, Pebringevej 1, 4653 Karise

Faxe Kommune har d. 10. april 2015 meddelt miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 12 stk. 2 til etablering af so-produktion på adressen Pebringevej 1, 4653 Karise. Miljøgodkendelsen giver tilladelse til en husdyrproduktion på 1000 årssøer (35 fravænnede gris/årsso) og 500 smågrise (7,3-9 kg), svarende til 232,7 DE.

Godkendelsen omfatter desuden opførelse af to staldanlæg på i alt 7200 m2, to gyllebeholdere på i alt 7068 m3, et gyllekølingsanlæg, en fortank på 290 m3, en foderlade og 2 fodersiloer.

Godkendelsen gives i henhold til § 12 stk. 2 i lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven) med de vilkår som fremgår af godkendelsen, samt reglerne i bekendtgørelse nr. 1283 af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsens-bekendtgørelsen). Godkendelsen falder under en § 12 stk. 2 godkendelse, da godkendelsen overstiger 750 stipladser.

Du kan læse godkendelsen her:

Miljøgodkendelse § 12 Pebringevej 1, 4653 Karise (PDF-fil åbner i nyt vindue)