Du er her: ForsideNatur, miljø og affald for virksomhederTilladelser & Godkendelser - ErhvervMiljøgodkendelse, Ny Ulsevej 3, 4690 Haslev

Miljøgodkendelse, Ny Ulsevej 3, 4690 Haslev

Faxe Kommune har d. 4. juli 2018 meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af slagtesvineproduktionen på Ny Ulsevej 3, 4690 Haslev.

Godkendelsen omfatter opførelse af to nye slagtesvinestalde og en gyllebeholder, de nye anlæg opføres i forbindelse med det eksisterende staldanlæg på adressen. Derudover giver godkendelsen tilladelse til udvidelse af produktionen fra 7.500 slagtesvin (32-107 kg) pr. år, svarende til 192,31 dyreenheder (DE), til 6000 svin (25-120 kg) og 12.000 svin (60-120 kg) pr. år, svarende til i alt 477,18 DE.

Miljøgodkendelen er givet efter § 12 i Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016.

Du kan se miljøgodkendelsen her:

Miljøgodkendelse, Ny Ulsevej 3, 4690 Haslev (PDF-fil åbner i nyt vindue)