Du er her: ForsideNatur, miljø og affald for virksomhederTilladelser & Godkendelser - ErhvervMiljøtilladelse Skov-Torupvej 14, 4683 Rønnede

Miljøtilladelse Skov-Torupvej 14, 4683 Rønnede

Faxe Kommune har d. 12. juli 2018 meddelt § 16b miljøtilladelse til husdyrproduktionen på Skov-Torupvej 14 tilhørende Henry Hansen.

Tilladelsen er givet efter § 16b i Lov nr. 497 af 22. maj 2018 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. I forbindelse med tilladelsen sker der ikke ændringer i forhold til den nuværende produktion på ejendommen, ligesom der ikke foretages nogle bygningsmæssige ændringer. Ansøger har alene ønsket at overgå til en tilladelse efter de gældende regler om produktionsareal og dyrevelfærd fremfor antal af dyr. Der gives tilladelse til et produktionsareal på 790 m2 stald og 602 m2 overfladeareal på husdyrgødningslagre.

Du kan læse tilladelsen her:

Miljøtilladelse Skov-Torupvej 14 (PDF-fil åbner i nyt vindue)