Miljøtilsynsberetning

Billede af virksomhed
Kommunens skal føre tilsyn med, at reglerne i miljøbeskyttelsesloven og husdyrloven bliver overholdt. Hvert år indsendes indberetning til Miljøstyrelsen.

Hvert år skal kommunen indberette til Miljøstyrelsen, hvordan det er gået med at opfylde tilsynsforpligtelsen i det forløbne år. Indberetningen omhandler bl.a. følgende:

  • Hvor mange virksomheder og landbrug, der er i kommunen.
  • Hvor mange godkendelser og revurderinger, der er givet.
  • Hvor mange tilsyn og hvilken type, der er foretaget.
  • Hvor mange kampagnetilsyn der er udført.
  • Hvor mange og hvilke håndhævelser, der er givet.
  • Hvad der er opkrævet i brugerbetaling.

Kommunens indberetning skal offentliggøres.

På Digital Miljøadministration (DMA-Portalen) kan du læse mere om miljøtilsyn og miljøgodkendelser for de enkelte virksomheder og landbrug. Her vil du også kunne finde miljøtilsynsindberetninger fra 2016 og frem.

Læs mere på DMA-Portalen her


Indberetningen for 2015

Miljøtilsynsindberetning 2015 (skema 1-3) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Miljøtilsynsindberetning 2015 (skema 4-5) (PDF-fil åbner i nyt vindue)