Du er her: ForsideNatur, miljø og affald for virksomhederLandbrugMindre erhvervsmæssige dyrehold og dyrehold under 3 dyreenheder

Mindre erhvervsmæssige dyrehold og dyrehold under 3 dyreenheder

Information om mindre erhvervsmæssige dyrehold og dyrehold under 3 dyreenheder

Mindre erhvervsmæssige dyrehold

Husdyrbrug som har mellem 3 og 15 dyreenheder hører til mindre erhvervsmæssige dyrehold. Enhver etablering, ændring og udvidelse skal forhåndsanmeldes til kommunen.

Anmeldelse af dyrehold op til 15 DE (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Pjece om hobbydyrehold (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Pjece om indretning af stalde (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Pjece om fast gødning (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Mindre dyrehold i Faxe Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Dit dyrehold vil være reguleret af Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Dyrehold under 3 dyreenheder

Husdyrhold under 3 dyreenheder kræver ikke kommunens tilladelse. Du kan finde definitionen på en dyreenhed for forskellige typer dyr i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Det er generelt ikke tilladt i byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv at etablere dyrehold med kvæg, svin, heste, får eller geder.

Som udgangspunkt er dit husdyrhold omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Dog er mindre ikke-erhvervsmæssige dyrehold ikke er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen, men reguleres af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Du kan finde definitionen på mindre ikke-erhvervsmæssige dyrehold i bekendtgørelsen. Heller ikke mindre dyrehold må ikke være til væsentlig gene for omgivelserne eller medføre forurening. I pjecerne kan du læse mere om mindre dyrehold, indretning af stalde og håndtering af fast gødning .