Mødesteds- og kulturpuljen

Puljens formål er at bidrage til at videreføre og evt. videreudvikle kendte aktiviteter for primært børn og unge, herunder tilskud til aktiviteter på følgende områder: Oplæsning, film, koncerter, årstidsarrangementer og tilsvarende.

Hvordan søger man om støtte fra mødesteds- og kulturpuljen, og hvem kan søge?

I tilknytning til beslutningen om en ny biblioteksstruktur i Faxe Kommune, er der etableret en mødesteds- og kulturpulje.

Puljens formål er at bidrage til at videreføre og evt. videreudvikle kendte aktiviteter for primært børn og unge, herunder tilskud til aktiviteter på følgende områder: Oplæsning, film, koncerter, årstidsarrangementer og tilsvarende.

Midler via mødesteds- og kulturpuljen kan søges af kulturelle foreninger og øvrige initiativtagere herunder evt. i samarbejde med bibliotekerne i Faxe Kommune. Der kan søges såvel til enkeltstående som tilbagevendende aktiviteter. Det er i hvert tilfælde op til Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice/Erhvervs- og kulturudvalget at vurdere om ansøgningen er berettiget.

Deadline for indsendelse af ansøgninger via mødesteds- og kulturpuljen er følgende:

1. februar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Ansøgninger stiles til Erhvervs- og Kulturudvalget og sendes elektronisk til: kulturogfritid@faxekommune.dk

Faxe Kommune
Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice bekræfter modtagelse af ansøgning.

Hvad skal der stå i ansøgningen

Ansøgningen skal være så udførlig beskrevet som mulig og indeholde følgende punkter:

1. Ideen  

En kort beskrivelse af, hvad aktiviteten går ud på

2. Formålet

Hvad ønsker I konkret at opnå med aktiviteten

3. Indholdet

En uddybende beskrivelse af, hvad aktiviteten mere konkret går ud på

4. Målgruppe

Hvem aktiviteten er rettet imod og hvor mange deltagere, der forventes

5. Medvirkende

Hvem er arrangør

6. Tidspunkt og sted

Hvornår og hvor afholdes aktiviteten

7. Budget

Fremsendes sammen med ansøgningen.
Budgettet skal vise de forventede omkostninger og indtægter  

Mødesteds- og kulturpuljen - retningslinjer (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Svar på ansøgning

Efter behandling i Erhvervs- og Kulturudvalget sender forvaltningen besked om udvalgets beslutning.

Udbetaling af tilskud

Driftstilskud udbetales i det kalenderår, hvortil det er søgt. Tilskud til øvrige aktiviteter udbetales efter aftale.

Det tildelte tilskud må kun anvendes til det formål, de er ansøgt til

Dokumentation

Som dokumentation for udbetaling af driftstilskud skal hurtigst mulig fremsendes regnskab for det år, hvortil der er søgt støtte. Regnskabet sendes til Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice. Kommunens tilskud skal tydeligt fremgå af regnskabet.

Som dokumentation for udbetaling af midler til øvrige kulturelle aktiviteter skal hurtigst mulig fremsendes regnskab for den afholdte aktivitet. Regnskabet sendes til Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice. Kommunens tilskud skal tydeligt fremgå af regnskabet. Derudover skal der sendes en kort beskrivelse af, om aktiviteten levede op til forventningerne. 

Yderligere oplysninger

Hvis I har spørgsmål til ovenstående eller ønsker yderligere oplysninger, så er I meget velkomne til at kontakte:

Tina Møller Jakobsen, Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice - Tina Møller Jakobsens email - direkte telefon: 56 20 37 36