Du er her: ForsideTrafik & VejeRåden over vejarealMotions- og cykelløb

Motions- og cykelløb

Skal der afholdes motions- eller cykelløb på de offentlige veje i kommunen, kan du her læse mere om hvad du bør være opmærksom på.

Hvis der afholdes et motions- eller cykelløb i Faxe Kommune, som ikke kræver

  • Afspærring af vej, sti eller fortov
  • Lån af offentligt areal
  • Opstilling af skilte, boder, telte eller lignende

kan løbet afholdes uden tilladelse fra kommunen.

Hvis I vil være sikre på, at løbet ikke er eller kommer i konflikt med andre arrangementer, gravearbejder, asfaltarbejder mv., så indsend alligevel en ansøgning via nedenstående link. Her kan I også selv søge for eventuelle konflikter, der skulle være på en strækning.

Uden tilladelse skal I være opmærksom på flg.:

  • at færdslen på veje, stier og fortove skal ske efter færdselslovens bestemmelser.
  • der skal indhentes tilladelse ved ejerne, hvis private fællesveje- og stier på landet eller andre private arealer benyttes. Se her om en vej er offentlig eller privat fællesvej.
  • Der må ikke påføres maling eller andet på vejbelægninger og andet vejudstyr (skilte, beplantning mv.), som ikke kan fjernes ved arrangementets afslutning.

Hvis motions- eller cykelløbet kræver kommunens tilladelse, skal der indsendes en ansøgning senest 15 arbejdsdage før arrangementet ved at gå ind på www.virk.dk og logge ind med dit NemID. Her finder du også vejledning til hvordan du udfylder ansøgningsskemaet mv.