Du er her: ForsideTrafik & VejeNabohjælp og legende børn

Nabohjælp og legende børn

Her kan du læse om reglerne for opsætning af nabohjælps-skilte og legende børn skilte.

Nabohjælps-skilte

På mindre boligveje kan Faxe Kommune tillade, at der opsættes nabohjælp skilte, hvis alle beboerne er enige om at deltage i nabo-hjælp ordningen.

Nabohjælpsskilt Nabohjælp-skilt

Nabohjælp-skilt på privat areal

Opsætning af nabohjælpsskilte på privat areal kræver som udgangspunkt ikke byggetilladelse. Skiltet må dog ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne.  Herudover skal du være opmærksom på, at der kan være lavet en lokalplan for det pågældende område, hvori der kan være stillet krav til opsætning af skilte. Ved opsætning på privat areal skal det til hver en tid sikres, at skiltet ikke forringer oversigtsforholdende for trafikanterne.

Nabohjælp-skilt på vejareal

Kørebanen, cykelsti, fortov og rabat hører til vejarealet.

Hvis nabohjælpsskilte ønskes opsat på vejarealet, skal Faxe Kommune godkende placering og indhente politiets samtykke jf. Vejlovens § 80 stk. 1 og Privatvejslovens § 66 stk.1. Det gælder både for veje og stier, som er offentlige og private fællesveje/-stier i byer og bymæssige områder.

Nabohjælp-skiltet skal opsættes på en særskilt stander.

Nabohjælp-skilte er ikke færdselsafmærkning. Ifølge Færdselsloven § 99 stk. 2 må skilte, der ikke er færdselsafmærkning, ikke placeres på eller i forbindelse med færdselstavler, afmærkning på kørebanen, signalanlæg eller anden afmærkning eller indretning på eller ved vej til regulering af eller til vejledning for færdslen.

Ved opsætning af nabohjælp-skilt skal minimumskravene til sikkerhedsafstand både i højden og i forhold til kørebane og cykelsti/fortov overholdes.

Faxe Kommune sætter skiltene op.

Du må ikke selv sætte nabohjælp-skilte op på vejarealet.

Opsætning af skiltene skal af sikkerhedsmæssige hensyn og for at undgå skader på forsyningsledninger udføres af Faxe Kommunes Park & Vej afdeling.

Generelt om tilladelsen.

Som ansøger påtager du dig det fulde ansvar for nabohjælp-skiltene.

Da et nabohjælp-skilt ikke er et færdselsskilt, har Faxe Kommune ingen forpligtelse til at sætte disse skilte op på vejarealet. Ansøger skal derfor afholde alle udgifter.

Såfremt der efterfølgende sker skade på skiltene med nabohjælp, er udgiften til reparation/udskiftning mv. Faxe Kommune uvedkommende. Hvis der ikke bestilles nye skilte gennem Faxe Kommune, nedtages skiltet.

Ansøger betaler.

Selve nabohjælpsskiltene skal du selv købe gennem nabohjælps hjemmeside.

Faxe Kommune indkøber standeren og opsætter skilt samt stander - udgifterne hertil afholdes af ansøger.

Prisen for en stander er ca. 900kr. excl. moms (pris i 2016)

Ansøgning sendes til trafik@faxekommune.dk. Du skal oplyse hvor du ønsker skiltet/skiltene placeret – vedlagt kort/foto.

Du kan læse mere om nabohjælp på Det Kriminalpræventive råds hjemmeside.

Legende børn skilt

I mange boligområder ønsker beboerne, at Faxe Kommune sætter skiltet med legende børn op – pigen med den røde ballon.

Legende børn skilt Legende børn skilt

Skiltet er uautoriseret færdselsafmærkning og må ikke sættes op ved offentlig vej. Skiltet kan give en falsk tryghed, da skiltet ikke har en restriktion i forhold til trafikanternes adfærd, hverken i forhold til hastighed eller om at udvise særlig agtpågivenhed.

På private fællesveje og private fællesstier i byer kan Faxe Kommune med politiets samtykke give tilladelse til, at skiltet med legende børn sættes op jf. privatvejslovens § 57 stk.1. Dette forudsætter dog, at vejen er indrettet i overensstemmelse med kravene til lege- og opholdsområder.

Ansøger betaler

Du må ikke selv sætte skiltet op på vejarealet.

Opsætning af skiltene skal af sikkerhedsmæssige hensyn og for at undgå skader på forsyningsledninger udføres af Faxe Kommunes Park & Vej afdeling.

Ansøgning med kortmateriale mv. sendes til trafik@faxekommune.dk.