Du er her: ForsideTrafik & VejeSkilte på vejenNabohjælpskilte

Nabohjælpskilte

Ønsker du opsat nabohjælpskilt langs vejen, kan du her læse mere om hvad du skal gøre
Nabohjælpskilt Nabohjælpskilt

På mindre boligveje kan Faxe Kommune tillade, at der opsættes nabohjælpskilte, hvis alle beboerne er enige.

Nabohjælpskilt på privat areal

Opsætning af nabohjælpskilte på privat areal, kræver som udgangspunkt ikke tilladelse. Skiltet må dog ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Herudover skal du være opmærksom på, at der kan være en lokalplan for området, hvori der kan været stillet krav til opsætning af skilte mv.

Ved opsætning på privat areal skal det til enhver tid sikres at skiltet ikke forringer oversigtsforholdene for trafikanterne.

Nabohjælpskilt på vejareal

Kørebanen, cykelsti, fortov og rabat hører til vejarealet.

Hvis nabohjælpskilte ønskes opsat på vejarealet, skal kommunen godkende placeringen. Det gælder både for veje og stier, som er offentlige samt private fællesveje og private fællesstier i by og bymæssige områder.

Nabohjælpskiltet skal opsættes på en særskilt stander

Nabohjælpskilte er ikke færdselsafmærkning. Ifølge færdselsloven må skilte der ikke er færdselsafmærkning ikke placeres på eller i forbindelse med færdselstavler, afmærkning på kørebanen, signalanlæg eller anden afmærkning og indretning på eller ved ved til regulering af eller til vejledning for færdslen.

Ved opsætning af nabohjælpskilt skal minimumskravene til sikkerhedsafstand både i højden og i forhold til kørebane og cykelsti/fortov overholdes.

Faxe Kommune opsætter skiltet

Du må ikke selv sætte nabohjælpskilt op på vejarealet.

Opsætning af skiltet skal af sikkerhedsmæssige hensyn, og for at undgå skader på forsyningsledninger mv., udføres af Faxe Kommunes Park- og Vejafdeling.

Generelt om tilladelsen

Som ansøger påtager du dig det fulde ansvar for nabohjælpskiltet.

Da et nabohjælpskilt ikke er et færdselskilt, har kommunen ingen forpligtelse til at sætte disse skilte op på vejarealet. Ansøger skal derfor afholde alle udgifter.

Såfremt der efterfølgende sker skade på nabohjælpskiltet, er udgiften til reparation/udskiftning mv. Faxe Kommune udvedkommende. Hvis der ikke bestilles nyt skilt og herefter opsætning af Faxe Kommune, nedtages skiltestanderen.

Ansøger betaler

Selve nabohjælpskiltet skal du selv købe gennem nabohjælps hjemmeside.

Faxe Kommune indkøber skiltestanderen og opsætter det hele samlet. Udgifterne hertil afholdes af ansøger.

Prisen for en skiltestander er ca. 900kr excl. moms (pris i 2016)

Ansøgning

Skriv en kort ansøgning og oplys om hvorvidt alle vejens beboere er enige.

Til ansøgningen skal vi bruge et oversigtskort hvorpå det er udpeget hvor skiltet ønskes placeret.

Ansøgningen sendes til trafik@faxekommune.dk.

Du kan læse mere om nabohjælp på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside.