Du er her: ForsideFrivillighedNyt til frivillige foreninger og frivilligeNoter fra temamødet om forsikringer for frivillige og foreninger i Faxe Kommune d. 29. september 2015

Noter fra temamødet om forsikringer for frivillige og foreninger i Faxe Kommune d. 29. september 2015

Del 1: Se slides fra Center For Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Slides fra Center For Kultur, Frivillighed & Borgerservice (PDF-fil åbner i nyt vindue)

De forsikringsrelaterede områder, der er i spil er især Arbejdsskade, Ulykke samt ansvar

I nogle forsikringsselskaber kan Ulykkesforsikringer til ældre være vanskelige at tegne. Det kan være et stort problem, da mange frivillige er efterlønnere eller pensionister. Her kan Ældresagen som hovedorganisation spille en stor rolle.

Spørgsmål:

- Hvad hvis borgerne bruger kommunens maskiner og ikke kun de frivillige instruktører?
Spørgsmålet stiles videre til Forsikringsenheden i Faxe Kommune.

- Hvis der sker en skade, så brug kommunens frivillighedskoordinatorer til at skabe forbindelse til Forsikringsenheden.

- Rivera festival i Faxe Ladeplads – hvis teltet styrter sammen pga. storm, hvem har ansvaret? Det er udlejer der har ansvaret. Spørg altid udlejer herom.

- Kommunen er forpligtet til at vedligeholde materialet fx cykler, maskiner osv., så der ikke opstår risiko for nedbrydning osv.

- Som det er nu, må kommunerne ikke forsikre de frivillige. Hvis kommunen forærer en borger en forsikring, vil det med nuværende lovgivning blive betragtet som en gave og det skal der betales skat ved, derfor er dette ikke hensigtsmæssigt.

Del 2: Se slides fra Tryg Forsikring

Slides fra Tryg Forsikring (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Fritids- og idrætsforeninger har mulighed for at lave kollektive forsikringer som f. eks. i DGI-modellen.

Læs mere om modellen her:
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/medlemsfordele/idraettens-forsikringer

- Husk som frivillig at tegne en Heltidsforsikring. Snak med forskellige forsikringsselskaber.

- Foreningerne skal huske at tegne ansvarsforsikringer og anbefale sine medlemmer at tegne heltidsforsikringer. Husk: Forsikringssummen nedtrappes med årene. Vær opmærksom på dette, og spørg forsikringsselskabet

- Retshjælp mm. følger med i ansvarsforsikringen til foreningerne

- Bemærk, at netbanksdækning nogle gange er med og andre gange er det ikke.