Du er her: ForsideBolig og byggeriByggeriNye regler ved opførelse af garage, carporte, overdækninger, udhuse og lignende mindre bygninger

Nye regler ved opførelse af garage, carporte, overdækninger, udhuse og lignende mindre bygninger

Efter bygningsreglementet blev ændret den 1. juli 2017, er det blevet muligt at bygge småbyggeri på egen grund, uden først at søge tilladelse hos kommunen

Det betyder, at det som udgangspunkt ikke længere kræver ansøgning om byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen at opføre garager, carporte, overdækket arealer/terrasser, udhuse og lignende bygninger, når bygningerne tilsammen ikke overstiger et areal på 50 m².
Fra den 1. juli 2017 udgår anmeldelsesbegrebet i bygningsreglementets kapitel 1.5.

Din bygning skal dog stadig leve op til de regler som tidligere, og derfor har vi lavet en lille guide til, hvordan du kommer godt fra start:

  1. Gennemgå regler om bygning op imod skel, højde, længde, spildevand, materialer, hvor stor en andel af din grund, der må være bebygget mm.
  2. Snak med dine naboer om dine byggeplaner; hvad du vil bygge og hvor
  3. Kontakt din kommunale afdeling for plan og miljø, og fortæl dem om dine byggeplaner
  4. Gå i gang med at bygge
  5. Sørg for, at dit nye småbyggeri registreres i Bygnings- og Boligregisteret (BBR).
  6. Bemærk at bestemmelserne i lokalplaner og deklarationer, og anden lovgivning fortsat skal overholdes

Der er mulighed for at søge om dispensation for mindre overskridelser, og der skal være givet dispensation inden en bygning opføres.

Sekundær bebyggelse skal leve op til de regler, der er gældende på tidspunktet for opførelsen.
Opførelse af sekundær bebyggelse, der er påbegyndt før den 1. juli 2017, er derfor forsat omfattet af reglerne om anmeldelse.

Tegningseksempel (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vejledning vedrørende byggerier under 50 m2 (PDF-fil åbner i nyt vindue)