Du er her: ForsideNyheder2017-puljer til bedre bredbåndsdækning

2017-puljer til bedre bredbåndsdækning

Private virksomheder og borgere kan i 2017 ansøge om tilskud til bedre fibernet.

SEAS-NVE har afsat en pulje på 50 millioner kroner og Staten har afsat en pulje på 40 millioner kroner.

SEAS-NVE/Fibia
Energiselskabet SEAS-NVE har i 2017 afsat en pulje på 50 millioner kroner til ekstra udbredelse af fibernet i områder med særlig lav internethastighed forsyningsområde. Fibernettet etableres af fibernetselskabet Fibia.

Fibernetpuljen kan kun søges af borgere og virksomheder inden for SEAS-NVEs forsyningsområde, det vil sige også borgere og virksomheder i Faxe Kommune.

Der er en række kriterier, som indgår i vurderingen af, hvilke projekter der bliver etableret med midler fra fiberpuljen:
1. Andel af de indmeldte adresser (private husstande, virksomheder og sommerhuse), der maksimalt har adgang til download hastigheder på 10 Mbit/s eller derunder. (Vægter 25 procent)
2. Andel af de indmeldte adresser (private husstande, virksomheder og sommerhuse), der maksimalt har adgang til download hastigheder på 5 Mbit/s eller derunder. (Vægter 25 procent)
3. Projektets størrelse. Hvor mange private husstande, virksomheder og evt. sommerhuse i projektområdet ønsker fibernet? Bemærk, at adresserne skal udgøre et sammenhængende område. (Vægter 20 procent)
4. Andel af erhverv blandt de adresser, der er en del af projektet. (Vægter 15 procent)
5. Gennemsnitlige etableringspris pr. husstand. (Vægter 15 procent)

Geografi: De udvalgte projekter skal så vidt muligt fordeles jævnt i SEAS-NVEs forsyningsområde.

Ansøgningsfristen er 15. marts 2017.

For mere information om puljen, se http://www.fiberpuljen.dk/about

Staten/Energistyrelsen
Som i 2016 har Staten også i 2017 afsat en bredbåndspulje. Puljen er på 40 millioner kroner.

Ansøgning indgives til Energistyrelsen, som forventer, at ansøgningsrunden starter inden udgangen af første kvartal af 2017.

Ansøgningen vil skulle opfylde de kriterier, som offentliggøres af Energistyrelsen for ansøgningsrunder i 2017.

Hvis du søgte i 2016, så bliver din ansøgning ikke automatisk overført til ansøgningsrunden i 2017, men vil skulle indsendes på ny.

Fik du afslag i 2016 og ønsker at søge i 2017, kan du bruge tiden på at optimere dit projekt. Det kunne for eksempel være ved at få flere adresser med indenfor jeres område, så I får en højere tilslutningsprocent, give mere i egenbetaling eller få et større antal med i projektet, så I får flere point for projektstørrelsen.

Hvis du ikke har søgt tidligere, kan du allerede nu etablere en sammenslutning, hvis der ikke allerede er en lokal forening eller sammenslutning, der kan påtage sig opgaven, og få afdækket, hvilke adresser der eventuelt kunne indgå i et sådant projekt.
Det er ikke muligt at søge tilskud som enkeltperson.

Faxe Kommune giver som i 2016 et tilskud på 2.000 kroner per husstand, som går med i projektet, dog maksimalt i alt 50.000 kroner.
Du kan på https://bredbaandspulje.ens.dk/ se de adresser, hvortil der kunne søges støtte fra bredbåndspuljen 2016.

For mere information om puljen, se ligeledes https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen/information-om-bredbaandspuljen-2017