Du er her: ForsideNyhederÆldrepleje med værdighed

Ældrepleje med værdighed

2017 byder på flere tiltag inden for ældreområdet som sætter fokus på værdig ældrepleje. Det er tiltag som ligger ud over den vedtagne service i ældreplejen og som har til formål at udvikle og dermed forbedre de svageste ældres livskvalitet.

Når sygdom og svækkelse gør hverdagslivet besværligt i den sene alder, er det især vigtigt at kunne sætte ind med præcis den hjælp, der giver størst mulig selvbestemmelse og livskvalitet for den enkelte ældre borger.

Faxe Kommune ønsker på bedst mulig vis at bidrage til et værdigt liv i den sene alder. Derfor har kommunen en værdighedspolitik med livskvalitet i centrum. Og derfor har Faxe Kommune søgt og fået tilsagn om midler fra finanslovens pulje til støtte for arbejdet med værdig ældrepleje.

”Midlerne fra puljen til værdig ældrepleje er ikke tænkt at skulle indgå i selve ældreplejen. De godt seks millioner kroner, som Faxe Kommune er tildelt, går til udviklingstiltag, som på hver deres måde løfter de svageste ældres livskvalitet, for eksempel ved at sætte fokus på fysisk aktivitet og på kost og ernæring,” siger Mogens Stilhoff, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Borgmester Knud Erik Hansen tilføjer:

”I forhold til debatten om det omfang, forskellige kommuner bruger værdighedsmidlerne til ”varme hænder”, må jeg sige, at det jo er et spørgsmål om definition af ”varme hænder”. Vi synes, at vores tiltag er ganske borgernære. De sigter efter at skabe tryghed, øge det sociale samvær og dermed modvirke ensomhed og skabe større mobilitet for den enkelte, så man længst muligt kan leve, som man har lyst”.

De konkrete tiltag for 2017 er blevet til i et tæt samarbejde og dialog mellem Social- og Sundhedsudvalget og en række interessenter og borgere.

Tiltagene er følgende:
Aflastning af pårørende til demente og hjælp til ensomme ældre i eget hjem.

Den eksisterende indsats "netværksmedarbejdere", som blev etableret under ældrepuljen, udvides til at omfatte aflastning af pårørende til hjemmeboende demente.

Aktivitetsmedarbejdere skal styrke fysisk aktivitet og motion på plejecentrene. Aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene, der blev iværksat under ældrepuljen, udvides til også at omfatte fysisk aktivitet og motion.
Demensområdet udvides med ansættelse af en koordinerende demenssygeplejerske, der i samarbejde med de to demenskonsulenter blandt andet skal sætte nye indsatser på demensområdet i gang.

Der ansættes en forløbskoordinator under rehabiliteringsteamet med sundhedsfaglig baggrund. Forløbskoordinatoren hjælper for eksempel borgere, som vender hjem fra et sygehusophold, og som har brug for at nogen hjælper dem tilrette.

Samarbejdet med de praktiserende læger øges ved hjælp af robotteknologi (robotten Beam som er en kørende skærm, der kan bringe lægen inden for hos borgeren uden at være fysisk til stede). Dette er en forsøgsordning på Grøndalscentret i Haslev.

Der skal ansættes en kostfaglig medarbejder under Centralkøkkenet, som skal sætte ernæringsindsatser i gang, følge op på dem og yde individuel kostvejledning til borgere med særlige behov i eget hjem og på plejecentrene.

Man kan læse Faxe Kommunes værdighedspolitik her:
Værdighedspolitikken
Og man kan læse om byrådets godkendelse af tiltagene i 2017 her:
Referat af byrådsmøde oktober 2016, punkt 187