Du er her: ForsideNyhederAftale om seniorjobbere i Faxe Kommune

Aftale om seniorjobbere i Faxe Kommune

Senioraftale underskrives
Faxe Kommune har mandag den 16. september 2013 indgået en aftale med hovedorganisationerne om administrationen af seniorjobordningen.

Formålet med aftalen har været at sikre en fælles forståelse af vilkårene for ansættelse af seniorjobbere. Bl.a. skal det sikres, at kravet om mer-beskæftigelse altid opfyldes, så seniorjobbere ikke fortrænger medarbejdere i ordinære jobs. For hovedorganisationerne deltog Anne Knudsen, LO Midtsjælland, Thyge Pind, FTF, samt Lissie Andrea, Akademikerne.

Anne Knudsen udtaler: ”Jeg er meget glad for aftalen. Den sikrer os en dialog om, hvordan ordningen administreres, så de folk, der er berettigede til seniorjob, kan komme i arbejde uden at det sker på bekostning af andre.”

Borgmester Knud Erik Hansen er også tilfreds med aftalen: ”Aftalen er udtryk for, at vi har et godt samarbejde med organisationerne. Det er en klar fordel for begge parter, at vi er i stand til at finde fælles løsninger på fælles udfordringer.”

Fakta:
Ledige, som er berettiget til efterløn og som har opbrugt deres dagpengeret, kan i en periode på fem år, før de når efterlønsalderen, ansøge om seniorjob i den kommune, hvor de er bosiddende. Kommunen skal som arbejdsgiver forholde sig til, om der er mulighed for at tilbyde et seniorjob på løn- og arbejdsvilkår efter gældende aftaler og overenskomster. Der skal så vidt muligt tages hensyn til den lediges kvalifikationer og interesser, men der er ikke krav om, at den lediges uddannelse skal anvendes. Seniorjob kan efter lovgivningen alene anvendes til meropgaver, der ellers ikke ville være blevet løst (krav om merbeskæftigelse).
 

Se senioraftalen her (PDF-fil åbner i nyt vindue)