Du er her: ForsideNyhederSlut med alkohol i Faxe Kommunes skoler, dag- og fritidstilbud

Slut med alkohol i Faxe Kommunes skoler, dag- og fritidstilbud

Faxe Byråd har torsdag den 7. februar 2013 vedtaget en ny retningslinje for brug af alkohol i kommunens skoler, dag- og fritidstilbud.

Retningslinjen lyder:

I Faxe Kommunes egne dagtilbud, skoler, fritidstilbud og institutioner med driftsoverenskomst serveres, sælges, medbringes eller indtages der ikke alkohol, når børn og unge under 18 år deltager, eller når der afholdes forældremøder/forældrearrangementer eller andre arrangementer hvor
Faxe Kommune er vært.

Faktaboks

Om børn og alkohol

Det skønnes, at cirka 122.000 børn i Danmark, mellem 0-18 år, vokser op i familier med alkoholproblemer.

I Faxe Kommune er tallet cirka 800.

I alt vurderer 632.000 voksne danskere, at de er vokset op i familier med alkoholproblemer.

Konsekvenserne er mange: skam, skyldfølelse, angst, dårlig trivsel, lavt selvværd og depression.

Cirka 40 % af alle børn i familier med alkoholproblemer har symptomer på belastning.

Cirka 10 % får en psykiatrisk diagnose (mod kun 5 % blandt andre børn).

Kilde: Sundhedsstyrelsen og Helene Bygholm, psykolog og Ph.d.

”Den nye retningslinje sætter en tyk streg under, at børn og alkohol ikke hører sammen”, fastslår borgmester Knud Erik Hansen. ”Vores skoler, dagtilbud og fritidstilbud skal være en tryg ramme om børnenes liv – både til hverdag og fest. Her skal man kunne færdes frit, uden at være bekymret for de voksnes brug af alkohol”, forklarer borgmesteren og tilføjer, at det desværre er nødvendigt: ”Vi ved, at der er cirka 800 børn i Faxe Kommune der vokser op i familier med alkoholproblemer. Det er to i hver skoleklasse! Der er derfor hårdt brug for, at vi tager fat om problemet og udvikler en ny kultur, hvor man kan hygge sig sammen uden at indtage alkohol”.

Den nye retningslinje følger kommunens alkoholpolitik og er udviklet af den politiske koordinationsgruppe for Faxe Kommunes alkoholindsats. Den har været i høring i alle skole- og forældrebestyrelser, før den blev vedtaget i Faxe Byråd.

Hvad betyder den nye retningslinje i praksis?
- E
t eksempel  

På Faxe Kommunes skole – Midtskolen, afdeling Bavne – har den nye retningslinje allerede fået konsekvenser. Her må der ikke længere være alkohol til arrangementer eller serveres et glas til dimissionsfesten.

Skolen er modelskole for kommunens alkoholindsats, og både lærere, pædagoger og ledelse har allerede været igennem et kursusforløb. Med særligt fokus på børn i familier med alkoholproblemer.

Afdelingsleder Dorthe Krogh Kjørup hilser den nye retningslinje velkommen:

”Det er en stor styrke, at der nu er vedtaget en klar og tydelig retningslinje. Det gør det lettere for os at handle, når vi kan se, at der er behov for hjælp”.

På skolen oplever man børnenes problemer i praksis: ”Det er børn, som er udsat for et omsorgssvigt - først og fremmest et følelsesmæssigt svigt. Ofte betyder det, at de isolerer sig og tier om problemet. At tage fat på forældrenes alkoholproblemer er derfor et nødvendigt skridt for at støtte børnene, så de trives og udvikler sig - også fagligt, som er vores ansvarsområde”.

De første tiltag er allerede sat i værk: ”Vi har informeret på alle forældremøder om, at vi nu har fokus på alkohol. Det er generelt blevet modtaget positivt og mange forældre har bakket op om, at vi nu tager aktivt fat om de problemer, det kan skabe i en familie. Emnet har måske hidtil været lidt overset – vi er vant til at drøfte andre områder, som f.eks. sygdom, skilsmisse, eller andet der påvirker børnenes trivsel, men nu er alkohol også et fokusområde”.

SSP lærer Kim Jennet supplerer:

”Den nye retningslinje giver os et solidt udgangspunkt for at hjælpe. Vi ved, hvad vi skal, og hvor vi skal henvende os – og på den vis kan vi støtte de to elever i hver klasse, der kommer fra hjem med uhensigtsmæssige alkoholvaner. Så de også kan få en tryg og lærerig skolegang”.

Han tilføjer, at det politiske engagement er af stor betydning: ”Det er et vigtig signal, at kommunens byråd og øverste ledelse støtter op om det arbejde, der foregår ude på skolerne. Ved at sætte alkohol på dagsordenen, bliver det klart, at der ikke er en naturlig og kulturel sammenhæng imellem børn og alkohol”.