Du er her: ForsideNyhederArbejdsgruppe skal sikre tryghedsskabende løsninger

Arbejdsgruppe skal sikre tryghedsskabende løsninger

Borgmester Knud Erik Hansen har på vegne af Faxe Byråd nedsat en tværgående gruppe, som skal arbejde for tryghedsskabende løsninger i Haslev.

Det sker på baggrund af den senere tids kedelige episoder i Haslev by, og på baggrund af det store borgermøde den 5. oktober, hvor borgere, repræsentanter fra politiet og kommunen var i dialog om situationen.

Den tværgående gruppe består af:

Borgmester Knud Erik Hansen
Formanden for SSP styregruppen, René Tuekær
En repræsentant fra Haslev Handelsstandsforening (Channie Kjær)
En repræsentant for politiet
En SSP-medarbejder
En repræsentant for natteravnene (Henrik Rützou Aakast)
En repræsentant fra Bykroen (Frank Månsson)
En repræsentant for Taxi (Kenneth Hansen/Nellie Proustgaard)
En borgerrepræsentant (Pia Hornbek)

Gruppen består således af personer med forskellig indsigt og viden, som kan være nyttig, når der skal skabes forslag til løsninger.

Det første møde i gruppen afholdes torsdag den 16. november klokken 16-18.

Det forventes endvidere, at der igen i februar måned 2018 bliver holdt et borgermøde i Kultunariet, så alle parter sammen kan gøre status over situationen.

Bormester Knud Erik Hansen udtaler:

- Det ligger hele byrådet meget på sinde, at alle kan færdes trygt i Haslev by, også om natten og i weekenderne. Jeg tror, at den tværgående gruppe, hvor vi udnytter hinandens viden og kompetencer, vil være et godt bidrag til at styrke det forebyggende arbejde.