Du er her: ForsideNyhederBedre trafikafvikling i Rønnede

Bedre trafikafvikling i Rønnede

Faxe Byråd har torsdag den 22. august 2013 taget stilling til, hvordan trafik-ken kan afvikles i Rønnede i fremtiden. Byrådet har, efter rådgivning, valgt en løsning der indebærer:

1.    Rundkørsel i krydset mellem Vordingborgvej og Ny Næstvedvej, og
2.    Ny og forbedret lysregulering i krydset mellem Vordingborgvej, Fa-xevej og Gl. Næstvedvej.

Faxe Kommune har i samarbejde med rådgivere fra Grontmij lavet en om-fattende analyse af forholdene i hele Rønnede-området. Analysen har været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget i både oktober 2012, februar 2013 og juni 2013. René Tuekær, som er formand for udvalget, forklarer:

”Vores simuleringer af trafikken viser, at vi med en rundkørsel og en bedre lysregulering kan få en løsning, der kan afvikle trafikken væsentligt mere effektivt end i dag. På den vis vil vi få en samlet og langsigtet plan for om-rådet, der kan få bugt med de flaskehalsproblemer, som vi i mange år har kæmpet med. Til glæde for de mange, der hver dag kan spare tid”.  

Det skønnes at rundkørslen vil koste cirka fire millioner kroner og signalregu-leringen 2,2 millioner kroner. Det samlede beløb søges indarbejdet i bud-gettet for 2014 og 2015.