Du er her: ForsideNyhederBudgetforlig

Budgetforlig

Der er onsdag den 17. september 2014 indgået forlig om Budget 2015-2018 i Faxe Kommune.

Bag aftalen står Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Budget 2015

Med Budget 2015 sættes fokus på:
  • At styrke kvaliteten i den kommunale bygningsmasse til gavn for medarbejdere og brugere.
  • At styrke den samlede ungeindsats, ledelsesmæssigt og organisatorisk på tværs af centrene, med fokus på borgerne.
  • Folkeskoleområdet styrkes med ekstra midler til holddeling og tolærerordning, ligesom der også afsættes en 2 årig pulje til forsøgsprojekter med andre aktører i undervisningen f.eks. musikskolen
  • Styrkelse af den kommunale indsats på erhvervs- og turismeområdet, med et tværkommunalt samarbejde med nabokommunerne på turistområdet og generel branding af kommunen.
  • Brandkadetordningen

Borgmester Knud Erik Hansen fortæller: ”Vi har nået et godt mål og jeg er glad for, at det er lykkedes at lave en god aftale. Det giver ro, både i det politiske arbejde og i den daglige drift”. 

Han fortsætter: ”Vi får et budget med en række investeringer i 2015 og 2016 for at kunne håndtere de økonomiske udfordringer i de følgende år. Den kommunale service styrkes, samtidig med at bygningsmassen både reduceres og forbedres i en proces, hvor borgere, brugere og medarbejdere inddrages”

Budget 2015 byder desuden på et afdæmpet anlægsniveau. Det dækker primært en ny moderne kommunal tandklinik på Faxe Sundhedscenter, rehabiliterings og aktivitetscenter på Grøndalcentret, kystsikring i Faxe Ladeplads, cykelsti mellem Rønnede og Faxe, anlægspulje til fritidsbrugere, områdefornyelse i Haslev og andre velfærds-, energi- og trafikinvesteringer.

Med det nye budget er der aftalt opprioriteringer for samlet set 8,5 millioner kroner. Samtidig er der aftalt reduktioner for cirka 26,2 millioner kroner og det samlede budget har en balance på -8,3 millioner kroner i 2015.

Budget 2015 er et udviklingsbudget, hvor vi som kommune ser på kvalitetsudvikling af den kommunale service og rettighed med et faldende børnetal”, afslutter borgmesteren.

Se aftalen her:

Aftale om Budget 2015 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Se budgettets tal her:

Balance (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Reduktionsforslag (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Budgettilpasninger (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Opprioriteringer (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Øvrige forslag (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tekniske korrektioner (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Balanceforskydninger (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Anlægsplan forslag (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Afledt drift anlæg 2015 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Afledt drift 2014 (PDF-fil åbner i nyt vindue)