Du er her: ForsideNyhederEkspropriation til etablering af delt sti på Bråbyvej

Ekspropriation til etablering af delt sti på Bråbyvej

Byrådet for Faxe Kommune har besluttet at ekspropriere til delt sti på nord- og sydsiden af Bråbyvej mellem Søndre Gangsti og Grøndalsvej, Haslev. Formålet med projektet er at øge trygheden og sikkerheden på strækningen for bløde trafikanter og desuden vil projektet forbedre sammenhængen med det eksisterende cykelstinet.

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer. Dette sker med hjemmel i kapitel 10 i vejloven (lov nr. 1520 af 27.12.2014).

Åstedsforretningen afholdes mandag den 7. august 2017 på følgende matr.nr.:

Haslev By, Haslev

Matr.nre. 20e, 20ø, 20t, 20r, 20q, 21bc, 21cb, 21bl, 21bd, 21bz og 21fz

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere, der kan fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse, kortmateriale mv. ligger til gennemsyn på Haslev Bibliotek, Jernbanegade 62, 4690 Haslev indtil afholdelse af åstedsforretning den 7. august 2017.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Faxe Kommune, John Birkegaard, e-mail: jobi@faxekommune.dk, mobil tlf.: 61720927.