Du er her: ForsideNyhederEkspropriation til etablering af dobbeltrettet cykelsti Rådhusvej Faxe

Ekspropriation til etablering af dobbeltrettet cykelsti Rådhusvej Faxe

Byrådet for Faxe Kommune har besluttet at ekspropriere til dobbeltrettet cykelsti på nordsiden af Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej, Faxe. Ved Præstøvej etableres en krydsningshelle. Formålet med projektet er at øge trygheden og sikkerheden på strækningen og skabe et potentiale for at øge antallet af cyklister.

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer. Dette sker med hjemmel i kapitel 10 i vejloven (lov nr. 1520 af 27.12.2014).

Åstedsforretningen afholdes mandag den 7. august 2017 på nævnte matrikelnumre:

Faxe By, Faxe: Matr.nre. 103bk, 2do, 2dg, 2be, 2cu, 2cv og 2cx

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere, der kan fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse, kortmateriale mv. ligger til gennemsyn på Bibliotek/Borgerservice Faxe, Rådhusvej 4, 4640 Faxe indtil afholdelse af åstedsforretning den 7. august 2017.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Faxe Kommune, John Birkegaard, e-mail: jobi@faxekommune.dk, mobil tlf.: 61 72 09 27